VILJE TIL LIV

– Ikke løp etter oss! Det er fånyttig!

Dette var en av beskjedene fra tidligere rusmisbrukere til
fagpersonell innen rus og avhengighet, pårørende og helsepersonell.
Minikonferansen fant sted på Halen gård i Langesund i går og samlet til over 55
mennesker fra Sandefjord, Porsgrunn, Larvik og Skien.

Arrangement var i regi av R.O.T – Recovery og tilfriskning,
og en arena for møte mellom erfarne rusmisbrukere og erfarne behandlere. For
hva er rett? Når skal man sette inn instansene? Svaret er tvetydig, for hver
historie er unik. Noen rusmisbrukere har levd et dobbeltliv, både arbeidet og
ruset seg, andre har fått stoff av foreldrene sine.

Når det barn i faresonen er signalene tydelige: – Ikke vent,
til det er for seint, hvis det er mistanke om at barna er i faresonen, sett inn
tiltakene allerede i barnehagen! Når barnet er blitt ungdom og ruser seg i en
alder av 12 år, er det ungdommens trass som gjelder. Da er det ofte liten vilje
til å snu. Da er ulykken allerede skjedd.

Rusmisbrukeren må ville snuoperasjonen selv, og uten denne
viljen og uten tillit fra en trygg ruskonsulent kan være det som snur et
menneske fra å være rusmisbruker til å leve et fullverdig liv. Et av
spørsmålene i salen lød slik: – Hvis rusen tok så mye plass i hverdagen, dag og
natt, hva erstattet dere da rusen med?
Svar: Livet!

R.O.T Porsgrunn Samlet over 50 personer til Recovery seminar

Et mini seminar som samlet over 50 deltagere,spredt rundt på fagfelt,pårørende,brukere og erfaringskonsulenter.
Tilbakemeldingene har vært veldig bra og R. O. T håper at alle dere som ble med på dette,fikk utbytte av seminaret.
R.O.T takker Bamble Kommune som betalte utgiftene til lokalet og bevertning.
R.O.T kommer til og jobbe videre med dette konseptet.
Litt morro at vi fikk spørsmål om når vi åpner en R. O.T Avdeling i Vestfold

Over ser dere noen bilder fra samtalene under seminaret, disse samtalene var helt usminket uten filter.

Tusen hjertelig takk til alle som bidro til denne dagen