JEG ER ALENE OG INGEN FORSTÅR MEG

Couple of volunteers outdoors
Det er håp i en hånd som blir strekt ut

Jeg er alene og ingen forstår meg , hva jeg har gjort og hva som er blitt påført meg , skal ingen noensinne få grei på..
Alt det jeg har gjennomgått og hva jeg har påført andre er helt utilgivelig .
Jeg er dømt til og leve i skam og fornedrelse.

Ofte bærer vi vår bagasje som en vond klump i brystet , fortiden og hva vi har gjort blir ofte et uoverkommelig hinder.
Hvor mange ganger har vi ikke prøvd og bli rusfrie , hvor mange ganger har vi ikke prøvd og komme oss ut av søla !
Ingenting nytter og vi dømmer oss selv til og lide.

HÅP OG MULIGHET:
Det finnes håp og det er flere muligheter , men tør vi se disse ? Tør vi gå for håp og mulighetene ?
Flere og flere ser nå hva gode fellesskap i selvhjelp kan bety , flere og flere bruker nå ulike tilbud innen fellesskapene.

https://www.na.no

https://www.aa.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

I slike selvhjelpstilbud så vil du treffe mange som går veien , her vil du treffe mennesker som bærer på bagasje og som har en historie du kan kjenne deg igjen i.
Hvorfor gir du deg ikke denne muligheten ?

Flere klarer ved selvhjelp fellesskapet og holde seg rusfrie
Flere velger å benytte selvhjelps grupper før innleggelse til behandling og disse benytter også selvhjelps gruppene etter behandling.

I felleskapene \ selvhjelpsgrupper finner du
– Nettverk
– Kunnskap om hva rusavhengighet dreier seg om
– Her blir du sett og hørt
-Her kan du høre andre dele om sine utfordringer, men også positive gleder
-Her kan du dele og få mot til og dele

Tilfrisking er og ta valg , Tilfrisking er å endre…..

VI KLARTE DET – DA KAN DU KLARE DET

NOTODDEN :
gruppa på Notodden starter klokken 1800-2000 og holder til på Optima Arena O.H Holtas Gate 38-3678 Notodden
Her låner gruppa Vip Loungen og gruppeleder er :
Stig Bakka : 907 39 641
Rusfrihet og Taushetsplikt

PORSGRUNN:
Raschebakken Dagsenter -Raschebakken 13-3921 Porsgrunn
Bilvei opp til huset via gang og sykkelsti,kjør inn mellom Kiwi og Gartneriet
gruppa starter kl 1700-2000
Gruppeledere \ kontakt personer er : Jan I Slåen 938 36 007
John E Nowbuth 406 21 886
Tommy Søyland 936 31 396

Husk smittevern og kjenner du noen symptomer \ forkjølelse så bli hjemme til du er frisk.