R.O.T JENTEGRUPPE

Couple of volunteers outdoors
jentene strekker ut en hånd

Da er det tid for R.O.T sin Jentegruppe , dette tilbudet er utelukkende et verdifullt tilbud som gir enorm gevinst.
Her kan jentene uavkortet få sitte i fred og ta for seg ulike sider i livet.

Mange jenter er ekstremt sårbare i henhold til et liv i rus og hva jentene gjennomgår.


-Relasjoner og relasjons skader
-Hirakier
– Kommunikasjon
-Samspill
– Opplevde traumer
-Kropps press
– Følelser

Stikkordene er mange og jentene gir gass for og bygge sin nye identitet og starte et nytt liv etter rusen. R.O.T berømmer den enorme viljen det hersker i denne gruppen for og få et helt nytt samspill seg imellom.
Bearbeiding gir belønninger og belønninger gir rom for å ta nye steg i egen tilfrisking.

Hvem kan benytte seg av dette tilbudet ?
Alle jenter kan benytte seg av denne gruppen , enten du er bruker eller pårørende ,fagfeltet er også velkommen til og få en skikkelig kompetanse boost ( Kun kvinnelige fag ansatte)

I disse tider og med restriksjoner opp mot smittevern , så ta kontakt før du møter

Hvor holder så gruppa til ?
Gruppa holder til i Raschebakken dagsenter i Porsgrunn og det er mulig og kjøre opp til huset via gang og sykkelstien – Kjør inn mellom Kiwi og gartneriet følg veien bak Kiwi byggwt og opp via gang og sykkelsti

Møtet starter klokken 1700 og holder på så lenge det er behov; jentene er gjerne på huset fra klokken 1615 , trenger du mer info ?
Linda : 973 12 472 eller Maren : 988 88 822

jentegruppa er et tilbud innenfor selvhjelpsbegrepet og R.O.T linker til andre selvhjelpsgrupper her :

https://www.na.no

https://www.aa.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

Ditt liv er viktig og du må selv avgjøre hva du har behov for , mange bruker flere tilbud og får enorm god utbytte av de ulike gruppene.

Ta vare og husk at det finnes kun en av deg og du er unik