R.O.T FRIR TIL BEDRIFTER OG NÆRINGSLIVET.

hjelp oss og hjelpe

R.O.T må ut på frierferd og håper det finnes hjertevarme og giverglede i bedrifter og det lokale næringslivet.
R.O.T søker økonomiske midler over alt, men svarene vi får er ofte nedslående. Enten er vi ikke store nok , vi har ikke ansatte , eller søknaden er rett å slett ikke for rusavhengige.

R.O.T ber derfor dere der ute om hjelp , vi ber dere som ikke får arrangert Julebord \ Jule lunch på grunn av Covid -19 å donere penger til R.O.T.

Hvorfor skal vi det tenker dere , det er vel staten og kommunene som skal bidra her og sørge for at disse menneskene får hjelp , det har dere i grunn rett i , men så vet vi jo det at rusavhengige kommer desidert lavest på alle prioriterings listene.

R.O.T er IKKE et kommunalt drevet ettervern ,
R.O.T er dannet av tidligere aktive rusavhengige som nå har fått livet i gave og som jobber frivillige for og hjelpe andre rusavhengige til og ta tak i livene sine og få et bedre liv.


R.O.T er dannet av brukere – er for brukere og skal utvikles av brukere , dette er slagordet til R.O.T Det å gi tillit , det å få tillit er essensielt i oppbygging av et helt nytt liv.

ØKONOMI :
Siden vi ikke har noen ansatte så er det lett å tenke at R.O.T da ikke har utgifter , men det har vi , til tross for et lav lav lav budsjett så koster det å drifte , det koster å arrangere de ulike tilbudene , siden R.O.T sin bruker gruppe ikke eier nåla i veggen , så har R.O.T bestemt at alle tilbud skal være gratis for R.O.T sine brukere , dette er enkel psykologi og er med på å integrere \ inkludere flere i et rusfritt fellesskap.

KOSTNADER:
-Gruppe aktivitet kostnader
-Kursing av frivillige og nye gruppeledere
-Transport
-Kontor utstyr
-Bistand til flytting \annen hjelp
R.O.T sitt forsiktige budsjett ligger på ca 200.000 kroner

INNTEKTER :
-Porsgrunn Kommune 10.000 kr
-Skien Kommune 20.000 kr
-Helse SørØst 6.000 kr
-Spleis 20.000 kr
– Vips \ gaver 8.000 kr
– I tillegg har styret en avtale der styrets medlemmer lar 50% av honorerte tjenester tilfalle R.O.T Styrets leder og nestleder lar 100% av honorerte tjenester tilfalle R.O.T
Dette utgjør ca 15.000 kr

Inntekter \ utgifter går med andre ord ikke helt opp , så kan man jo si at R.O.T må justere budsjettet sitt , men dette budsjettet er basert på antall brukere på alle R.O.T sine tilbud og bare i år og det til tross for Covid -19 så sprenger vi alle registrerte tall om besøk på R.O.T sine tilbud

TALL \ STATESTIKK OVER BESØK PÅ R.O.T SINE TILBUD
-2017 Oppstart 5 Mai – 31 Desember ca 54
-2018 1\1 – 31\12 ca 865
-2019 1\1 – 31\12 ca 1395
– 2020 1\1 – d.d ca 1489
R.O.T øker og øker for hvert eneste år og det er jo kjempebra , det betyr at flere og flere får hjelp til et helt nytt liv – et liv uten rus og kriminalitet

R.O.T sparer samfunnet for enorme penger..

https://www.rot-no.net……..

R.O.T går ut med en bønn om hjelp
R.O.T går ut med et håp om hjelp

Doner gjerne jule bordet som ikke blir noe av eller julelunchen til oss , da bidrar bedriften og dere til at enda flere kan få hjelp , da bidrar dere til at de vi har kan gå en trygg høst\ vinter \ jul i møte
Dere kan bidra til at R.O.T fremdeles kan gi de gode tilbudene.

Har dere spørsmål så kontakt gjerne styrets leder på telefon 90801054

Vips oss gjerne på 513036 ( R.O.T
Overfør gjerne på : 1506 02 21828

Det finnes også en doner knapp på vår hjemmeside