HELGENS TANKEVEKKER

bildet sier alt

FRA MØRKET TIL SOL:
I vår vei fra aktiv rus til rusfrihet , i vår vei fra det ytterste mørke og håpløshet , til sol og håpets gleder , så må vi endre utrolig mye.
Det nytter ikke å holde fast ved gamle mønster , det nytter ikke å klamre seg til det man gjorde før og tro at livet da blir bedre. Skal vi klare å reise oss , så må vi tørre å gå inn i kropp og sjel, vi må tørre å snu alt.
Bearbeiding av et liv i avmakt tar tid , bearbeiding av dysfunksjonelle mønstre er også en individuell prosess som må tilpasses den enkelte bruker.

HVORDAN KAN JEG TØRRE Å ÅPNE MEG ?
Vi vet at mange har gått i terapi i årevis og ikke klart \ tørt å komme til kjernen i traumene, mange har ikke klart og åpne seg , et av spørsmålene som åpner seg er , hvordan skal jeg komme ut av dette ?
Men skal du egentlig komme ut av dette ? Vi skal vel egentlig komme gjennom dette , bearbeiding er en reise i egne erfaringer , bearbeiding handler om mye , aksept , annerkjennelse , kunnskap , det og fordøye hva som har skjedd å se seg selv i et annet lys, tilgi og ha tilgivelse.

I R.O.T HAR VI TAKHØYDE :
Takhøyde og trygghet går ofte hånd i hånd med tillit.
I R.O.T kommer vi i kontakt med mange mennesker som har startet på veiene sine , noen har 1 uke , noen har 1 år , noen har 3 år, men alle har startet med et valg og gitt seg selv en mulighet. Når nybegynnere kommer inn og ser \ hører hvor trygg gruppa er så smitter dette , når nybegynnere kommer i kontakt med brukere som ser deg så gir det noe i oss alle , her er jeg blant mine egne , her er jeg en av de , her kan jeg være meg.
denne varmen og denne tryggheten gir utslag av at man da tør å åpne seg.

SELVHJELP , HJELP TIL Å REISE SEG :

https://wwwnanorge.no

REISEN FORTSETTER :
Reisen fortsetter for oss alle og livet stables langsomt på beina, da er det utrolig viktig med å vedlikeholde prosjektet sitt , det og ta seg tid til og se triggere , det og stoppe opp og se hvor en er i landskapet .
Hvor er jeg egentlig på vei nå ? er jeg i ferd med og miste kursen ?
Vi må stramme inn og komme oss på rett spor igjen og det betyr at vi må vedlikeholde.

RUSPERSONLIGHETEN LEVER :
Ja ruspersonligheten vår lever i beste velgående , selv om vi er rusfrie så sitter styggen på ryggen , derfor er det viktig å stoppe opp og se seg tilbake før vi igjen retter nesa fremover.

I FELLESSKAPET KAN DU FINNE DET DU TRENGER :
https://www.a-larm.no

IKKE GI DEG , DU ER VERDIFULL :
Ikke gi opp , men start på nytt og på nytt og på nytt
Lytt og lær , ta til deg og start endringer , vi vet at du også kan.
Vi heier på deg og vi er her for deg

https://www.rot-no.net

FELLESSKAPET GIR DEG MULIGHETER :
Det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så får du muligheter til og lære om endringer , det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så blir veien så uendelig mye enklere og lettere å gå , det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så er du ikke alene ,men sammen med mange andre….prøv da vel

LITT TIL SLUTT :
Litt til slutt vil handle om økonomi , ja R.O.T var usedvanlig heldige og fikk inn 50.000 kroner fra Vitalis , men dessverre så har de aller fleste søknadene endt i null kroner , derfor kommer R.O.T til og arrangere en julespleis som starter 1 Desember, pengene vi får inn på denne spleisen går uavkortet til oppstart neste år ( 2021 )
Men du trenger ikke vente på at vi setter spleisen i gang , du kan gå inn og trykke på doner knappen eller vipse et valgfritt beløp 513036

God helg og ta vare på