ÅRET 2020 SOM GAV R.O.T EN ENORM VEKST.

Rot Academy utdanner nye fantastiske dyktige gruppeledere

Året 2020 er snart over og det gjenstår kun timer ,Året blir for de fleste husket som et år med mye motgang , isolasjon og uforutsigbarhet.
I R.O.T er vi mer opptatt på å finne løsninger og ha utelukkende fokus på hva som til tross for , er positivt .

Noe årets oversikt gir et perspektiv på :

OVERSIKT BRUKERE ULIKE I DE ULIKE TILBUDENE 2020

Rot hovedgruppe :1\1  –  31\12 = 1025 registrerte deltagere
Rot jentegruppe 1\1    –  10\12 =  144 registrerte deltagere
Rot mat & ernæring 6\1    –  2\3  =30 registrerte deltagere
Rot Golf tilbud 2\6  –  14\9     = 19 registrerte deltagere
Rot aktivitet gruppe 5\1   – 25\10  =154 registrerte deltagere
Rot Zoom digital 19\3  – 10\12  = 429 registrerte deltagere
Rot Porsgrunn 6 tilbud = 1801 registrerte deltagere

Rot Notodden 1\1   – 10\12    = 212 registrerte deltagere

Samlet tilbud i Rot 1\1 – 10\12 = 2013 deltagere registrert

R.O.T leverer et knallsterkt år med ulike aktiviteter , til tross for begrensninger og restriksjoner.
Vi er rusavhengige og vi er vant til og finne løsninger : Gode løsninger som gir resultater.

ET ØKONOMISK ÅR :
R.O.T er for små til og sope av den store potten, derfor blir stort sett alle søknader inn mot departementene avslått med begrunnelse i at R.OT ikke er landsdekkende.
R.O.T har allikevel klart å opprettholde et budsjett på ca 150.000 kroner:

HER ER NOEN AV R.O.T SINE GIVERE + ØKONOMISKE STØTTE SPILLERE :
-Skien Kommune 25.000 Kr
-Porsgrunn Kommune 10.000 kr
-Partiet Rødt i Porsgrunn 4.000 kroner
-Helse SørØst 6.000 kroner
-Vitalis Kragerø 50.000 kroner
-Skagerak Energi 20.000 kroner
-Sommer \ Julespleiser Ikke avsluttet enda
-Ulike økonomiske gaver
-Vips
-Styrets representasjon i honorerte oppdrag 16,925 kroner

I tillegg har styret overført hvert år av et eventuelt overskudd ,slik at driften får en god start påfølgende år.

Disse tallene er kun et lite utdrag , da hele regnskapet ikke er ferdigstilt enda.
Det er ingen tvil om at R.O.T er heldige som har så mange støttespillere der ute i form av Venner og familie, R.O.T er pr dato et spleiselag som gir utrolig mange en helt ny sjanse til og velge et rusfritt liv.

R.OT Takker alle dere generøse støttespillere der ute, uten dere så hadde veien blitt ekstremt lang.

Så vil R.OT takke alle gruppe ledere og frivillige i organisasjonen , dere har virkelig løftet R.O.T opp og frem.

NESTE ÅR 2021 :

Utdanne flere gruppe ledere og frivillige


R.O.T jobber for og åpne en ny avdeling i Tønsberg og ser etter mulige samarbeidspartnere , her er R.O.T i dialog med flere aktører og vi håper å lande en avtale i løpet av våren 2021.

R.o.t har også innledet noen samtaler med ulike andre aktører for og se på andre muligheter innen ettervern – blant annet en forsker på universitetet i Porsgrunn som forsker på sosiale entreprenør skap som en ressurs i samfunnet.

R.O.T skal bygge stein på stein og se de mulighetene vi kan for å imøtekomme behovene som er reelle.

GODT NYTT ÅR TIL ALLE DERE FRA ALLE OSS I R.O.T

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del