Eldar Parr Litografier

Hva skjer ? har R.O.T gått til kunsten ? har de blitt kunst interesserte ?

https://www.fineart.no Eldar Parr

Nei da vi har ikke endret kurs ,selv om kunst er god tilfrisking så ligger det en god historie bak denne oppdateringen.
Det har seg slik at rett før Jul 2020 så fikk R.O.T en særdeles koselig melding fra Geir Bjarne Dahl-Olsen om at han ønsket å donere to Litografier av Eldar Parr til R.OT
Disse har nå blitt solgt og pengene er på vei inn på R.O.T sin konto

Slike fantastiske mennesker som gir av seg selv for å hjelpe andre , er R.O.T takknemlige for, pengene kommer utrolig godt med og vil uavkortet gå til brukerne og opprettholde tilbudene.

Tusen takk for din enestående hjelp , du er et utrolig godt menneske.

Ønsker du å støtte oss i vårt viktige arbeid så finnes det en doner knapp på hjemmesiden
https://www.rot-no.net

eller dere kan vipse på 513036

hjelp oss i å hjelpe du også

IKKE MEG-IKKE DU-MEN OSS

RECOVERY & TILFRISKING

Ikke jeg-Ikke du – Men oss er helgens overskrift og denne overskriften er ikke tilfeldig.
Vi går samme vei og vi støtter hverandre , noe som blir veldig synlige i hvordan R.O.T sine ulike tilbud fortsetter å vokse , men ikke bare her blir denne overskriften synlig .
Delingene i de ulike gruppene er enorme og her tar man virkelig tilfriskingen på alvor og ser hvor bra det er for alle at man deler det som vi har inne i oss..

Trygghet – Tillit
To ord som er sentrale i det å tørre……..Jeg skulle egentlig bare lytte , men når jeg ser og hører hvor trygt og godt det er for de andre , ja da tør jeg også.

Trygghetsanker – Fyrtårn
Vi trenger alle at noen kan være der når vi er motiverte til og våge oss på endringer og det at vi nå blir bare flere og flere som virker positivt i og utenfor gruppene er bar så uendelig verdifullt.
nettverket øker og øker og dette er til betydelig hjelp for oss alle.

Hvordan er det mulig å bygge fra bunn ?
Svaret er ganske enkelt og verdien heter samarbeid

ENDELIG HELG

VALG

Livet består av valg og det er jo ikke helt enkelt , livet valg preger oss ,derfor har vi i R.O.T satt en standard i gruppene om hva vi skal ha fokus på, hver deltager er selv ansvarlig for å ta sin plass i gruppen og se sine muligheter , selv om vi har en forståelse for at det er fullt mulig å sitte å lytte , så opplever vi til stadighet at deltagere velger å dele , dette gir oss trygghet og tillit . men så er det også slik at vi er ikke så ulike og vi har ofte like historier , det føles godt å komme en plass der du ikke er alene om dine erfaringer ,men at det sitter flere i rommet som står frem å deler fra livene sine.
Valget de fleste tar hos oss i R.O.T er så uendelig verdifullt og viser en så stor kraft og styrke samt vilje til og endre livet , men så får de også en stor heia gjeng på kjøpet som gir av seg selv for å støtte nettopp deg som ønsker en endring.

TILLIT OG UTFORDRING
I R.O.T så er vi opptatt av å gi tillit,
i R.O.T er vi gode på å utfordre hverandre og dette gir en kjempe boost og vekst i eget liv.
Når vi brukere får høre at vi er verdifulle og at vi er viktige så setter dette i gang en fin prosess , da tør vi å endre oss.

BLE TILBUDT EN DOSE GOD DOP – FIKK NØKKEL
En av brukerne skulle hjem ( Et annet Fylke \ kommune) og ble møtt med en som tilbudte en dose med god dop , brukeren sa et klart og tydelig nei , på møtet fikk samme bruker nøkkel til huset og ansvaret for å låse opp til neste møte , det er slik R.O.T ønsker å jobbe – tillit har vi tro på og vi ser at det virker- ansvar gir vekst og gjør at slike valg senere blir så mye enklere.
Nå skal det også sies at denne brukeren har vært en kjempe ressurs i R.O.T

SNART AVSLØRER VI IKKE EN- MEN TO GODE NYHETER
Vi holder dere på pinebenken bitte litte grann til , men det vi snart skal avsløre viser bare hvordan R.O.T jobber og hvilke verdier og ressurser R.O.T ser i menneskene som går hos oss , så følg med videre.

SAMMARBEID IKKE BARE ORD – MEN OGSÅ HANDLING
R.O.T ønsker å vise at sammarbeid ikke handler om fine store ord , men også aktive handlinger , klarer vi å stå sammen , klarer vi å fremsnakke å hjelpe hverandre til og yte mer ovenfor bruker gruppen , men også fagfelt , ja da er vi en større ressurs , enn om vi står på hver vår tue.

Så i hver enste oppdatering så deler R.O.T linker til andre Organisasjoner og selvhjelps grupper , men vi deler mer enn gjerne linker til ulike behandlings muligheter også : For R.O.T er det brukerne som står i sentrum.

NYTTIGE LINKER

https://www.nanorge.no
https://www.aanorge.no
https://www.a-larm.no
LINK TIL OSS OGSÅ
https://www.rot-no.net

Følg oss videre og ta gjerne kontakt om du lurer på noe
God helg alle sammen og ta vare på

RECOVERY & TILFRISKING

Recovery og Tilfrisking går hånd i hånd og er viktige bidrag i en rusfri tilværelse , i Grenland er vi heldige som har mange gode tilbud til både brukere og pårørende.

Å bruke de ulike fellesskapene gir oss en trygghet i hverdagen og loser oss frem og opp når vi trenger å ha noen rundt oss.
Det er derfor usedvanlig viktig at vi står sammen og viser vei , vi må bli litt bedre på å fremsnakke hverandre og sørge for at det er brukere av tilbudene som står i fokus.

Noen syns det er flaut og kanskje litt kleint å sitte i gruppe , er mine problemer store nok til og dele ? er mine utfordringer alvorlige nok ?
Å tie gjør bare vondt verre , vi må øve oss på å tørre å prate , ta ordet og få ut gørra pleier vi å si i R.O.T
Bare det å høre sin egen stemme gjør noe med de prosessene vi bærer på , når vi også opplever at det sitter andre med nesten samme historie , ja da er vi plutselig ikke alene lenger , men i et godt og trygt fellesskap.

Fellesskapet hjelper oss til å stå

Fellesskapet gir oss trygghet i hverdagen

Fellesskapet gir oss et rusfritt nettverk

Fellesskapet gir oss rom for å vokse i eget tempo

Her er noen linker til andre fellesskap

https://www.nanorge.no

https://www.aanorge.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

vi skylder oss selv å ta i bruk alle midler for å holde oss rusfrie

FREDAG OG HELG

KURSBEVIS I R.O.T ACADEMY

Fredag og helg , siste oppdatering var ikke en , men to nyheter og nei dere må nok vente litte grann til , men vi håper jo at dette pirrer nysgjerrighetene deres .

FYSISKE MØTER
Da er vi i gang med fysiske møter og første møte gikk av stabelen i går , nå er det jo slik at vi i R.O.T liker å utfordre , vi liker å gå utenfor den berømte comfort sonen og tro meg det gjør vi også. Lite viste den ene brukeren at vi hadde en plan og etter å ha ønsket velkommen så fikk brukeren et direkte spørsmål om å lede møtet , mens leder og nestleder gikk ut , responsen ble et ubetinget ja og her er det så mye vilje i nettopp det å ta ansvar.
vi vokser med ansvar og tillit , vi vokser ved å mestre.

ZOOM SOM EN DIGITAL MULIGHET
R.O.T har tilbud om Zoom møter og et verdifullt suplimang til de som ikke kan bruke fysiske møter , her opplever R.O.T samme vilje fra brukere til og steppe inn og ta ansvar , en helt ny situasjon for den som tok dette møtet på sparken , men for en boost dette gir og R.O.T håper jo på sikt at det vokser frem flere brukere som R.O.t kan spille på

R.O.T ER DANNET AV BRUKERE ER FOR BRUKERE
Derfor mener R.O.T at organisasjonen utvikles best ved at brukere står opp og frem å tar ansvar , det er så enormt mye vekst og positiv mestrings følelse i det og lede møter , enten det er på Zoom eller fysiske.

R.O.T
Hva er det som gjør organisasjonen så spesiell ?
R,O.T har ingen ansatte , men et styret som skal forvalte organisasjonens formål , fremme brukerens mulighet til og ta ansvar i eget liv å starte veien inn i fremtiden, Vise tillit å trygghet ved å vise til egne erfaringer ,samt vise til at alles historie har verdi for den veien vi skal gå.
Ingen får lønn , ingen er mer verdt enn andre og vi er på samme sti.
I R.o.t ønsker vi å vise til at alle må få benytte de muligheter , de fellesskapene som gir en verdi og i R.O.T så har vi alle den samme muligheten.
https://www.a-larm.no
https://www.nanorge.no
https://www.aanorge.no
https://www.rot-no.net
Alle felleskap er viktig å bruke , alle muligheter vi har for å kunne leve rusfrie må vi tørre å se mulighetene av:
R.o.t er kanskje den organisasjonen som fremmer disse muligheten sterkest og grunnen til det er at det er brukerens som er viktig her .

VI KONKURERER IKKE MED ANDRE
Nei vi skal ikke konkurrere vi skal bidra til samhandling og samarbeid på tvers av organisasjoner og på tvers av de ulike tjeneste ytere

Alle har rett på et godt og trygt rusfritt liv

SÅ TIL SLUTT
Vi oppfordrer dere til og følge godt med for i løpet av veldig kort tid , så vil R,O,T slippe to fantastiske nyheter………

God helg til alle dere fantastiske flott unike mennesker der ute
Hilsen alle oss i R.O.T

Ta vare på

IKKE EN , MEN TO

VINTER

IKKE EN , MEN TO NYHETER
Ikke en . men to , hva skjer nå tenker dere og vi håper at overskriften vil gjøre dere litt nysgjerrige.
R.O.T jobber for og trygge tilbudene og filosofien er at R.O.T skal legge stein på stein , slik at de tilbudene R.O.T igangsetter skal kunne bestå.

R.O.T hadde årets første styremøte i går og om ikke så lenge lanserer R.O.T ikke en , men to store nyheter………… Nei vi sier ikke mer nå , men følg oss så kan du snart ta del i disse fantastiske nyhetene.

RULERENDE VIPSER
Som dere vet så er ikke organisasjonen i posisjon til og søke fra den store potten med penger , R.O.T er derfor avhengige av mange små bidrag og derfor kommer R.O.T til og ha en rullerende spleis frem til sommeren , spleisene vil favne de ulike tiltakene og avdelingene i R.O.T
-R.O.T Jentegruppe
-R.O.T Notodden
-R.O.T Aktivitets tilbud
-R.O.T Golf som et sosialiserings tilbud
-R.O.T Mat \ Ernæring
R.O.T vil også jobbe med og få inn midler på søknader , gaver og vips –

REKLAMEPLASS PÅ NETT FOR DIN BEDRIFT
Nytt av året vil også bli et tilbud om å abonnere på reklameplass her på nettsiden – kostnad er 990 kroner for reklame plass pr år:
Kontakt Erik T for en hyggelig prat på telefon 900 38 070

ZOOM MØTER PÅ NETT
R.O.T Minner om at det er mulig å delta på Zoom møter ( Digitale møter ) Hver mandag og Torsdag , innlogging fra klokken 1645 og møtet starter klokken 1700 linker til møter blir lagt ut på R.O.T Facebook side.

ÅRSMØTET
Styret innkaller til Årsmøte den 8 februar klokken 1800
Ønsker du saker som årsmøtet skal behandle så sender du den til:
rotporsgrunn@gmail.com innen 1 Februar

FØLG OSS PÅ NETT OG FB FOR OPPDATERINGER OM 2 FANTASTISKE NYHETER…….

Ta vare på og kontakt oss om det er noe dere lurer på

JEG LÆRER NOE NYTT

ENDRINGER I LIVET

Fredag og endelig helg, en dag nærmere en løsning på livets utfordringer.
Mange misliker dagens utfordrende livssituasjon med strenge tiltak opp mot et virus som har fått et fotfeste i samfunnet , mange er lei og vil ha livet sitt tilbake , det vil vi også , men og det er et stort men.
Blir livet slik det en gang var ? eller hvordan skal vi leve etter Covid – 19 epoken ? Hva tar vi med oss ?

I R.O.T så har vi grupper der vi har ulike temaer , et av temaene er : <livet på livets premisser > Hvordan løser vi de ulike utfordringene som kommer vår vei , hvordan skal vi klare å være løsnings orienterte når usikkerheten preger oss ?

Selvinnsikt og kunnskap går ofte hånd i hånd men der vi stopper litt opp , der vi tenker at `nei nå tar jeg en fridag, der står det en av våre klare til og pushe deg litt videre , der vi undrer oss , så står det andre som har gått veien og vet at det finnes løsninger , det er disse løsningene som vi bygger vår kompetanse på.

Hvert eneste møte , så lærer jeg noe nytt sa en bruker , ja hvert møte , enten de er fysiske eller nettbaserte så er det nettopp dette som er essensen i R.O.T .
Å strekke seg litt lenger , å få ny innsikt , utvide horisonten og tilegne seg kunnskap for og kunne gå litt videre.

I sannhet jeg er rusavhengig til den dagen jeg dør : Men det betyr ikke at vi ikke ser løsningene, snarere tvert om.

Endringer koster, men det betaler seg i det lange løp.
Å endre er ofte vondt , da vi må inn i ulike følelser , men kommer vi egentlig noen vei uten å utfordre oss på å komme i kontakt med våre følelser og hvordan vi skal håndtere disse ?

Hvert møte gir av seg selv og åpner for nye veier :

Ingen blogg uten lenker til andre :
https://www.vitalis.no

https://www.nanorge.no

https://www.a-larm.no

Og selvfølgelig en link til oss selv :
https://www.rot-no.net

Trenger du noen å snakke med så ta gjerne kontakt , vi er her for deg , men vi går ikke veien for deg.

God helg alle sammen og ta vare på

VI HAR VÆRT MED PÅ VERRE TING !

FYRTÅRN

Vi har vært med på verre ting , hva mener vi med dette ?
Jo som et ledd i å både sikre våre brukere \ gruppeledere fra den økte smitten , men også som et ledd i den nasjonale dugnadsånden , så har styret bestemt og følge den Nasjonale føringen opp mot den sosiale biten , derfor er de fysiske møtene stengt fra og med Mandag 4\1 – 18\1 så får vi se hvordan smitten er og om denne er under kontroll.

ZOOM MØTER :
Fortvil ikke , R.O.T går rett over til digitale møter og kjører fortløpende møter på disse dagene :


– Mandager rommet er åpent fra kl 1645 og møtet starter klokken 1700
-Tirsdager rommet er åpent fra kl 1645 og møtet starter klokken 1700
-Torsdager rommet er åpent fra kl 1645 og møtet starter klokken 1700
Gå inn på R.O.T sin Fb side og følg linken som legges ut om du vil være med.

R.O.T ønsker å ta samfunns ansvar og legger derfor om driften til digitale møter , men om det trengs en prat enten på telefon eller 1\1 samtale , så ordner vi dette også , så ikke nøl med og ta kontakt :

RING Å SNAKK MED EN AV R.O.T SINE DYKTIGE LEDERE :

PORSGRUNN \ GRENLAND
Tommy Søyland 936 31 396
John E Nowbuth 406 21 886
Jan I Slåen 938 36 007

Espen M Sperre 980 59 054
Espen Kobberstad 454 52 901
Chris Brigante 452 36 858

JENTEGRUPPA :
Linda Guldbrandsen 973 12 472
Maren Lein 988 88 822

NOTODDEN :
Stig bakka 907 39 641

TØNSBERG \ VESTFOLD
Per-Kristian B Jensen 918 66 358

HAMAR \ INNLANDET
Pernille Dæmroen 483 30 040

Emil Sølyst 908 01 054

Selv om R.O.T sine fysiske møter er stengt ned , så går vi veien sammen og vi skal yte den nødvendige hjelpen som det er behov for.

ha fokuset på det positive , ha fokuset på at vi kun er et lite tellerskritt eller pip unna , ha fokus på at det ikke er noe jeg , men oss , vi er her………….

R.O.T. Treet

TUSEN TAKK

Recovery & Tilfrisking

Tusen takk til alle dere utrolige fantastiske gavmilde mennesker der ute.
Da R.O.T satte i gang årets julespleis så hadde vi ikke drømt om å få inn så mye penger, men jammen så doblet vi nesten fjor årets julespleis.

31.000 kroner er et høyt beløp og når R.O.T i tillegg fikk 4.000 fra Partiet Rødt i Porsgrunn , samt 20.000 kroner fra Skagerak Energi ja da klarte R.OT å stable godt over siste års budsjett og jammen kan vi i tillegg øke dette budsjettet også.

Å kunne starte 2021 med penger på bok betyr så enormt mye , nå kan vi senke skuldrene og yte litt mer.

Så igjen tusen takk til alle dere fantastiske hjertevarme gode støttespillere som gir av sin egen lommebok for at vi skal kunne yte god hjelp og støtte.

Det er ingen jeg i R.O.T det er oss og det har dere vist så til de grader

Godt nytt år til alle sammen

ÅRET 2020 SOM GAV R.O.T EN ENORM VEKST.

Rot Academy utdanner nye fantastiske dyktige gruppeledere

Året 2020 er snart over og det gjenstår kun timer ,Året blir for de fleste husket som et år med mye motgang , isolasjon og uforutsigbarhet.
I R.O.T er vi mer opptatt på å finne løsninger og ha utelukkende fokus på hva som til tross for , er positivt .

Noe årets oversikt gir et perspektiv på :

OVERSIKT BRUKERE ULIKE I DE ULIKE TILBUDENE 2020

Rot hovedgruppe :1\1  –  31\12 = 1025 registrerte deltagere
Rot jentegruppe 1\1    –  10\12 =  144 registrerte deltagere
Rot mat & ernæring 6\1    –  2\3  =30 registrerte deltagere
Rot Golf tilbud 2\6  –  14\9     = 19 registrerte deltagere
Rot aktivitet gruppe 5\1   – 25\10  =154 registrerte deltagere
Rot Zoom digital 19\3  – 10\12  = 429 registrerte deltagere
Rot Porsgrunn 6 tilbud = 1801 registrerte deltagere

Rot Notodden 1\1   – 10\12    = 212 registrerte deltagere

Samlet tilbud i Rot 1\1 – 10\12 = 2013 deltagere registrert

R.O.T leverer et knallsterkt år med ulike aktiviteter , til tross for begrensninger og restriksjoner.
Vi er rusavhengige og vi er vant til og finne løsninger : Gode løsninger som gir resultater.

ET ØKONOMISK ÅR :
R.O.T er for små til og sope av den store potten, derfor blir stort sett alle søknader inn mot departementene avslått med begrunnelse i at R.OT ikke er landsdekkende.
R.O.T har allikevel klart å opprettholde et budsjett på ca 150.000 kroner:

HER ER NOEN AV R.O.T SINE GIVERE + ØKONOMISKE STØTTE SPILLERE :
-Skien Kommune 25.000 Kr
-Porsgrunn Kommune 10.000 kr
-Partiet Rødt i Porsgrunn 4.000 kroner
-Helse SørØst 6.000 kroner
-Vitalis Kragerø 50.000 kroner
-Skagerak Energi 20.000 kroner
-Sommer \ Julespleiser Ikke avsluttet enda
-Ulike økonomiske gaver
-Vips
-Styrets representasjon i honorerte oppdrag 16,925 kroner

I tillegg har styret overført hvert år av et eventuelt overskudd ,slik at driften får en god start påfølgende år.

Disse tallene er kun et lite utdrag , da hele regnskapet ikke er ferdigstilt enda.
Det er ingen tvil om at R.O.T er heldige som har så mange støttespillere der ute i form av Venner og familie, R.O.T er pr dato et spleiselag som gir utrolig mange en helt ny sjanse til og velge et rusfritt liv.

R.OT Takker alle dere generøse støttespillere der ute, uten dere så hadde veien blitt ekstremt lang.

Så vil R.OT takke alle gruppe ledere og frivillige i organisasjonen , dere har virkelig løftet R.O.T opp og frem.

NESTE ÅR 2021 :

Utdanne flere gruppe ledere og frivillige


R.O.T jobber for og åpne en ny avdeling i Tønsberg og ser etter mulige samarbeidspartnere , her er R.O.T i dialog med flere aktører og vi håper å lande en avtale i løpet av våren 2021.

R.o.t har også innledet noen samtaler med ulike andre aktører for og se på andre muligheter innen ettervern – blant annet en forsker på universitetet i Porsgrunn som forsker på sosiale entreprenør skap som en ressurs i samfunnet.

R.O.T skal bygge stein på stein og se de mulighetene vi kan for å imøtekomme behovene som er reelle.

GODT NYTT ÅR TIL ALLE DERE FRA ALLE OSS I R.O.T