HELGENS TANKEVEKKER

bildet sier alt

FRA MØRKET TIL SOL:
I vår vei fra aktiv rus til rusfrihet , i vår vei fra det ytterste mørke og håpløshet , til sol og håpets gleder , så må vi endre utrolig mye.
Det nytter ikke å holde fast ved gamle mønster , det nytter ikke å klamre seg til det man gjorde før og tro at livet da blir bedre. Skal vi klare å reise oss , så må vi tørre å gå inn i kropp og sjel, vi må tørre å snu alt.
Bearbeiding av et liv i avmakt tar tid , bearbeiding av dysfunksjonelle mønstre er også en individuell prosess som må tilpasses den enkelte bruker.

HVORDAN KAN JEG TØRRE Å ÅPNE MEG ?
Vi vet at mange har gått i terapi i årevis og ikke klart \ tørt å komme til kjernen i traumene, mange har ikke klart og åpne seg , et av spørsmålene som åpner seg er , hvordan skal jeg komme ut av dette ?
Men skal du egentlig komme ut av dette ? Vi skal vel egentlig komme gjennom dette , bearbeiding er en reise i egne erfaringer , bearbeiding handler om mye , aksept , annerkjennelse , kunnskap , det og fordøye hva som har skjedd å se seg selv i et annet lys, tilgi og ha tilgivelse.

I R.O.T HAR VI TAKHØYDE :
Takhøyde og trygghet går ofte hånd i hånd med tillit.
I R.O.T kommer vi i kontakt med mange mennesker som har startet på veiene sine , noen har 1 uke , noen har 1 år , noen har 3 år, men alle har startet med et valg og gitt seg selv en mulighet. Når nybegynnere kommer inn og ser \ hører hvor trygg gruppa er så smitter dette , når nybegynnere kommer i kontakt med brukere som ser deg så gir det noe i oss alle , her er jeg blant mine egne , her er jeg en av de , her kan jeg være meg.
denne varmen og denne tryggheten gir utslag av at man da tør å åpne seg.

SELVHJELP , HJELP TIL Å REISE SEG :

https://wwwnanorge.no

REISEN FORTSETTER :
Reisen fortsetter for oss alle og livet stables langsomt på beina, da er det utrolig viktig med å vedlikeholde prosjektet sitt , det og ta seg tid til og se triggere , det og stoppe opp og se hvor en er i landskapet .
Hvor er jeg egentlig på vei nå ? er jeg i ferd med og miste kursen ?
Vi må stramme inn og komme oss på rett spor igjen og det betyr at vi må vedlikeholde.

RUSPERSONLIGHETEN LEVER :
Ja ruspersonligheten vår lever i beste velgående , selv om vi er rusfrie så sitter styggen på ryggen , derfor er det viktig å stoppe opp og se seg tilbake før vi igjen retter nesa fremover.

I FELLESSKAPET KAN DU FINNE DET DU TRENGER :
https://www.a-larm.no

IKKE GI DEG , DU ER VERDIFULL :
Ikke gi opp , men start på nytt og på nytt og på nytt
Lytt og lær , ta til deg og start endringer , vi vet at du også kan.
Vi heier på deg og vi er her for deg

https://www.rot-no.net

FELLESSKAPET GIR DEG MULIGHETER :
Det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så får du muligheter til og lære om endringer , det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så blir veien så uendelig mye enklere og lettere å gå , det finnes ingen tvil om at i et fellesskap så er du ikke alene ,men sammen med mange andre….prøv da vel

LITT TIL SLUTT :
Litt til slutt vil handle om økonomi , ja R.O.T var usedvanlig heldige og fikk inn 50.000 kroner fra Vitalis , men dessverre så har de aller fleste søknadene endt i null kroner , derfor kommer R.O.T til og arrangere en julespleis som starter 1 Desember, pengene vi får inn på denne spleisen går uavkortet til oppstart neste år ( 2021 )
Men du trenger ikke vente på at vi setter spleisen i gang , du kan gå inn og trykke på doner knappen eller vipse et valgfritt beløp 513036

God helg og ta vare på

BURSDAG OG GAVE PÅ 50.000 KRONER

R.O.T RECOVERY & TILFRISKING

BURSDAG :
ja alle sammen for nøyaktig 3 år siden, 24\11-2017 så ble søknaden om Brukerorganisasjonen Recovery & Tilfrisking R.O.T godkjent.
Vi hadde riktignok vår første gruppe 5 Mai 2017 – men som Brukerorganisasjon ble vi da altså godkjent 24\11-2017

ET LITE MEN FANTASTISK EVENTYR :
Vi så et behov og vi hadde selv et behov, da vi ikke lenger fikk være en del av vårt gamle fellesskap , så startet vi opp vårt eget , men lite viste vi den gangen at så mange mennesker ville benytte seg av dette tilbudet.
Fra den spede starten og fra R.O.T sitt første møte \ gruppe, så har antall brukere økt kraftig for hvert eneste år.
Hos R.O.T så fikk alle som ville en helt ny start og en unik mulighet til og nettopp starte opp livet sitt igjen.

2017 : 65 deltagere
2018 : 656 deltagere
2019 : 1396 deltagere
Hittil i 2020 litt over 1800 deltagere

Disse tallene sprenger alle barometer og viser bare hvor etterspurt R.O.T er blitt:

Inneliggende pasienter som benytter selvhjelps tilbudet til R.O.T

-Pasienter fra Bk Ibsen
-Pasienter fra Bøklund
-pasienter fra Tyrili
-Pasienter fra Vitalis Kragerø

Geografisk spredning på brukere som benytter selvhjelpstilbudet fra R.O.T

-Oslo
-Vestfold Tønsberg \ Larvik \ helgeroa
-Kragerød
-Arendal \ Grimstad
-Krstiansand

R.O.T har også en Avdeling på Notodden som driftes av Stig Bakka

I tillegg har R.O.T også brukere lokalt i Skien \ Porsgrunn \ Bamble

Ikke rart Styret er stolte

I R.O.T så ønsker vi en linje som går på samarbeid og derfor er det gledelig at vi er flere på rusfeltet som gjør nettopp det.

https://www.a-larm.no

https://www.ffhr.no

https://www.nanorge.no

https://www.rot-no.net

Samarbeid er fremskritt og samarbeid gjør en forskjell for alle som trenger det.

50 TUSEN KRONER :
Styret fikk en telefon fra Vitalis Kragerø om at det var styrebehandlet et ` økonomisk frieri som styret i R.O.T sendte ut til mange ulike aktører og som ble lagt ut på nettsiden vår.
Fra den spede start så har Vitalis vært den rus behandling institusjonen som har benyttet R.O.T sitt tilbud om selvhjelpsgrupper fra dag en og pr dato så er det flere som har fått utdannelse i gruppe leder vervet.
Styret blir rørt over hvor generøse Styret i Vitalis har vært og donasjonen på hele 50.000 kroner kommer utrolig godt med.
På vegne av R.O.T så takker vi for den enorme flotte gaven.
https://www.vitalis.no

Eventyret har bare så vidt startet og ønsker DU å være med ? Ja da er du hjertelig velkommen.

Gratulerer med dagen alle sammen og takk for at du er nettopp du .

Ønsker du og støtte oss økonomisk så finnes det en doner knapp eller du kan vipse , R.O.T er takknemlig for alle bidrag.TORSDAG OG MØTER

da er det endelig torsdag og denne torsdagen vier vi til R.O.T sin avdeling på Notodden.

Som nevnt i tidligere innlegg så følger R.O.T smittevern prosedyrene meget nøye ,det skal være trygt å kunne gå hos oss i R.O.T , men det hviler også et ansvar på dere som benytter dere av tilbudene.

MISTANKE OM SMITTE :
Har du mistanke om smitte eller at du har hatt nærkontakt med noen som er smittet , så forventer vi at du tar ditt ansvar og holder deg hjemme, tar testen og venter på svar.

R.O.T AVD NOTODDEN:
Kveldens møte blir holdt av Svein A Tørre : 908 24 865
Oppmøte Notodden Stadion Optime Arena
Møtene holdes i Vip Loungen og det er god plass til og parkere biler
Dere går opp ståltrappen og inn dørene
Møtet starter presis klokken 1800.

Gi deg selv en mulighet og gi deg selv en sjanse til og endre livet ditt ,vi er mange som har tatt denne muligheten og den muligheten har gitt oss et helt nytt liv. – stick to the winners du også og start et nytt liv.

ULIKE SELVHJELPS GRUPPER :

https://www.nanorge.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

https://www.aanorge.no

ALLE TILBUDENE I GRENLAND VIL FORTLØPENDE BLI OPPDATERT :

Lurer du på noe så kontakt oss på 908 01 054

Finn ditt eller dine plasser å gå…….

R.O.T TILBUD

r.o.t

Fredag og helg , Covid – 19 tilspisser seg og mange ser med uro på hvordan Corona vil utvikle seg , vil verdifulle tilbud til rusavhengige bli stengt ned ? vil man bli overlatt til seg selv og ensomheten ?

R.O.T har restriksjoner på alle tilbudene sine og det må vi ha , men vi har åpnet et nytt tilbud annenhver tirsdag for at du skal kunne få et rom og være trygg i.

R.O.T SINE TILBUD :
Mandag 16\11 kl 1700-1900 gruppe møte – bindende påmelding
Tirsdag 17\11 kl 1700-1900 Jentegruppe – bindende påmelding
Torsdag 18\11 kl 17-1900 på Raschebakken gruppe møte – bindende påmelding
Torsdag 18\11 kl 18-20 gruppe møte Notodden
Mandag 23\11 kl 17-19 gruppe møte – bindende påmelding
Tirsdag 24\ 11 kl 17-19 gruppe møte – bindende påmelding
Torsdag 26\11 kl 17-19 gruppe møte – bindende påmelding
Mandag 30\11 kl 17-19 gruppe møte – bindende påmelding

R.O.T kjører nå tilbud om gruppe møte annenhver tirsdager – motsatt tirsdager av Jentegruppa.

Siden R.O.T nå har satt et tak på maks 12 deltagere ( Unntatt gruppa i Notodden , så ,å vi ha en påmelding slik at vi har smittevern sporing intakt.
Påmelding gjøres enten på Fb siden vår eller via telefon nummer under her:

Alle disse tilbudene har selvhjelp som ideologi

Kontakt telefon Porsgrunn :
Emil Sølyst : 908 01 054
Tommy Søyland : 936 31 396
John E Nowbuth :406 21 886
Jan I Slåen : 938 36 007
Linda Guldbrandsen : 973 12 472
Kontakt telefon Notodden :
Stig Bakka :907 39 641

https://www.rot-no.net

Noen andre organisasjoner som yter selvhjelp :

https://www.nanorge

https://www.a-larm.no

Det er viktig å dele de ulike tilbudene , så får brukerne selv en mulighet til å benytte seg av flere gode tilbud.

R.O.T tilbyr også 1\1 samtaler
Pårørende samtaler \ veiledning
Her kontakter dere et av telefon nummerere som er ovenfor her.

Så vil vi skryte av oss selv , fordi det fortjener vi :

Det har seg slik at R.O.T har et eget R.O.T Academy som utdanner frivillige og nye gruppe ledere , her er det bare å ta av seg hatten , for maken til flotte dyktige brukere , det skal du lete lenge etter.
Her tar de ansvar og fordeler oppgavene mellom seg , her gir de så til de grader tilbake og dette kommer hele organisasjonen til nytte.
Gruppene fremstår som helt nye , med nye impulser og ny giv :
Det er fantastisk og det er slik det skal være.

R.O.T dannet av brukere – for brukere og utvikles av brukere

Her går vi veien sammen :

Ønsker du og støtte oss med litt økonomi ? trykk på donerknapp eller vips oss da vel 513036 (R.O.T)

God helg og ta vare ………

COVID -19 CORONA

Styret i R.O.T ønsker å være føre var og vil derfor ta tiltak opp mot pandemien og den økende smitten.

Heretter inntil annet er bestemt så reduserer vi antall deltagere fra 15 – til 12 dette inkludert gruppeledere.

vanlige symptomer :
– feber
-Tørrhoste
-Tretthet

Mindre vanlige symptomer :
-Verk og smerter i kroppen
-Sår hals
-Diare
-Øyekatarr
-Hodepine
-Tap av smak og luktesans
-Utslett på huden , eller misfarging av fingre eller tær

Alvorlige symptomer:
-Pustevansker eller andpustenhet
-Brystsmerter eller trykk i brystet
-Tap av tale eller bevegelsesevne

: kilde Who :

Styret ønsker at det skal være trygt å gå i de ulike gruppene , derfor setter styret inn tiltak .

Styret minner også om Zoom møtene som settes opp hver Mandag og for dere som ikke kan \ ønsker \ tør gå i grupper , så kan Zoom møtene være et bra alternativ.

: SAMMEN SKAL VI KLARE DETTE HER OG VI SKAL STÅ SAMMEN :

Har du behov for å prate så stiller vi opp :
-Face time
– Telefon
-1\1 samtale ute med god avstand

Vedrørende spørsmål så rettes de til styret ved telefon 90801054

NÅR DU BLIR EN RESSURS FOR ANDRE.

RECOVER & TIFRISKING

Når du går fra et liv i kriminalitet og rus , når du endelig ser en mulighet til og endre livet ditt , når du finner andre mennesker som har stått i det og jobbet seg møysommelig igjennom mange såre prosesser , når bearbeiding av fortiden gjør vondt , men som også sakte men sikkert blir bedre og du får en helt ny godfølelse i hele kroppen , ja da er livet verdt å leve.

R.O.T har akkurat utdannet helt nye frivillige og nye gruppeledere og her er det ingen slow learning , her er det rett ut for å få erfaring.
To og to jobber de sammen og spiller på lag , to og to gir de hverandre rom for å virke inn i gruppene , her jobber vi som kolleger og venner , her jobber vi som et team.

Hva får brukere igjen for og gi av seg selv ? Hva får gruppa igjen for at R.O.T setter inn helt ferske gruppeledere ?

https://www.rot-no.net

R.O.T driver et suplimerende ettervernstilbud av svært høy klasse , noe tallene viser også ,R.O.T er ikke størst , men vi skal være best på det vi tilbyr og det vi tilbyr skal utvikles av oss brukere.

I R.O.T FÅR DU VERDENS BESTE HEIA GJENG :
ja du leste riktig , i R.O.T heier vi på hverandre og støtter hverandre, vi bakker hverandre opp og løfter i flokk.

Nå ble det mye selvskryt her , men det er så fortjent , det er så til de grader fortjent. Denne gjengen her gir så uendelig mye til hverandre og da er det heller ikke så rart at en blir stolt og glad – et lite eventyr har gitt mange en helt ny start i livet.

Men i R.O.T så skal vi også være rause , derfor er det viktig for oss og dele om andre tilbud også :

https://www.a-larm.no

https://www.nanorge.org

Sammen så er vi sterke , sammen kan vi hjelpe flere , sammen kan vi være der for deg.

God helg alle sammen og husk at alle fortjener en ny sjanse….

Ta vare og om du syns vi fortjener støtte , så blir vi veldig glade
Doner knappen finner du på siden vår , eller dere kan overføre rett på konto , eller vipse .

Konto : 1506 02 21828

Vips : 513036 (R.O.T )1 UKE – 18 MÅNEDER-3 ÅR

å få en mulighet til ikke å ruse seg

TILFRISKING :

Overskriften sier noe om den styrken brukere får når de kommer inn dørene til R.O.T – Å feire 1 uke rusfri er stort , spesielt når garvede rusavhengige som har gått en lang vei heier på deg og løfter deg opp.
Slik skal det være i R.O.T , vi skal heie , vi skal løfte og vi skal gå veien sammen.

R.O.T er dannet av brukere – er for brukere og er nå i gang med og videreutvikles av brukere.

Det og komme inn dørene til R.O.T skal gi brukere et håp , det skal gi brukere en mulighet til og ta tak og reise seg opp.
Ja det koster og bruker må selv gjøre jobben , men vi går ved siden av og støtter , du er ikke aleine for her løfter vi i flokk……
Tilfrisking og Recovery er usedvanlig viktig i den prosessen som vi går inn i når vi sier farvel til rusen.

R.O.T er stolt av hva vi får til , vi er stolt av den enorme responsen vi får når vi spør om hjelp til å dele eller synliggjøre R.O.T sine innlegg , R.O.T er stolt over alle brukere og alle som bidrar frivillig for og dra lasset sammen.

R.O.T SINE TILBUD :

  • Mandager 1700-1900 R.O.T gruppe
  • Tirsdager Jentegruppe \ R.O.T gruppe annenhver uke 1700-1900
  • Torsdager R.O.T gruppe 1700-1900
  • Torsdager gruppe på Notodden 1800-2000
  • Søndager Bading \ Aktiviteter Fritidsparken

Annenhver Tirsdag så går Jentegruppe og motsatt Tirsdag kjører vi R.O.T gruppe.

Restriksjoner i gruppene betyr at det pr.dato ikke kan være flere enn 15 deltagere inne på huset i Raschebakken , det er også påmelding i gruppene på forhånd.

  • I tillegg tilbyr R.O.T Zoom møter ( digitale nett møter

BRUK AV SELVHJELPS

https://www.nanorge.no

https://www.rot-no.net

https://www.a-larm.no

R.O.T er som sagt ikke konkurrenter til noen og derfor bestreber vi oss til å synliggjøre ulike tilbud.

ØKONOMI :
dessverre så er det Ikke kostnadsfritt og drive et effektivt og godt ettervern , det koster mer enn en kaffi i ny og ne , R.O.T bidrar med enormt mye innenfor Etterverns biten og hjelper til der vi kan og har muligheter.
R.O.T driver med et lavbudsjett som ikke gir rom for noe utskeielser.
Det er ikke noe luksus og ingen tjener så mye som en krone på å bidra inn i R.O.T – Styret får ikke honorar – Gruppeledere får ikke lønn og alt blir drevet i frivillighetens ånd.
Jo flere brukere R.O.T server , jo mer stiger kostnadene og slik skal det være, R.O.T skal være der det er behov , R.O.T skal være en bidragsyter til at din sønn , datter ,far eller tante kan starte et helt nytt liv.

R.O.T ER STOLT BRUKER & PÅRØRENDE ORGANISASJON SOM UTGJØR EN FORSKJELL.

Ta vare og om du ønsker det så doner gjerne et valgfritt beløp , da er du også med og hjelper……..

R.O.T FRIR TIL BEDRIFTER OG NÆRINGSLIVET.

hjelp oss og hjelpe

R.O.T må ut på frierferd og håper det finnes hjertevarme og giverglede i bedrifter og det lokale næringslivet.
R.O.T søker økonomiske midler over alt, men svarene vi får er ofte nedslående. Enten er vi ikke store nok , vi har ikke ansatte , eller søknaden er rett å slett ikke for rusavhengige.

R.O.T ber derfor dere der ute om hjelp , vi ber dere som ikke får arrangert Julebord \ Jule lunch på grunn av Covid -19 å donere penger til R.O.T.

Hvorfor skal vi det tenker dere , det er vel staten og kommunene som skal bidra her og sørge for at disse menneskene får hjelp , det har dere i grunn rett i , men så vet vi jo det at rusavhengige kommer desidert lavest på alle prioriterings listene.

R.O.T er IKKE et kommunalt drevet ettervern ,
R.O.T er dannet av tidligere aktive rusavhengige som nå har fått livet i gave og som jobber frivillige for og hjelpe andre rusavhengige til og ta tak i livene sine og få et bedre liv.


R.O.T er dannet av brukere – er for brukere og skal utvikles av brukere , dette er slagordet til R.O.T Det å gi tillit , det å få tillit er essensielt i oppbygging av et helt nytt liv.

ØKONOMI :
Siden vi ikke har noen ansatte så er det lett å tenke at R.O.T da ikke har utgifter , men det har vi , til tross for et lav lav lav budsjett så koster det å drifte , det koster å arrangere de ulike tilbudene , siden R.O.T sin bruker gruppe ikke eier nåla i veggen , så har R.O.T bestemt at alle tilbud skal være gratis for R.O.T sine brukere , dette er enkel psykologi og er med på å integrere \ inkludere flere i et rusfritt fellesskap.

KOSTNADER:
-Gruppe aktivitet kostnader
-Kursing av frivillige og nye gruppeledere
-Transport
-Kontor utstyr
-Bistand til flytting \annen hjelp
R.O.T sitt forsiktige budsjett ligger på ca 200.000 kroner

INNTEKTER :
-Porsgrunn Kommune 10.000 kr
-Skien Kommune 20.000 kr
-Helse SørØst 6.000 kr
-Spleis 20.000 kr
– Vips \ gaver 8.000 kr
– I tillegg har styret en avtale der styrets medlemmer lar 50% av honorerte tjenester tilfalle R.O.T Styrets leder og nestleder lar 100% av honorerte tjenester tilfalle R.O.T
Dette utgjør ca 15.000 kr

Inntekter \ utgifter går med andre ord ikke helt opp , så kan man jo si at R.O.T må justere budsjettet sitt , men dette budsjettet er basert på antall brukere på alle R.O.T sine tilbud og bare i år og det til tross for Covid -19 så sprenger vi alle registrerte tall om besøk på R.O.T sine tilbud

TALL \ STATESTIKK OVER BESØK PÅ R.O.T SINE TILBUD
-2017 Oppstart 5 Mai – 31 Desember ca 54
-2018 1\1 – 31\12 ca 865
-2019 1\1 – 31\12 ca 1395
– 2020 1\1 – d.d ca 1489
R.O.T øker og øker for hvert eneste år og det er jo kjempebra , det betyr at flere og flere får hjelp til et helt nytt liv – et liv uten rus og kriminalitet

R.O.T sparer samfunnet for enorme penger..

https://www.rot-no.net……..

R.O.T går ut med en bønn om hjelp
R.O.T går ut med et håp om hjelp

Doner gjerne jule bordet som ikke blir noe av eller julelunchen til oss , da bidrar bedriften og dere til at enda flere kan få hjelp , da bidrar dere til at de vi har kan gå en trygg høst\ vinter \ jul i møte
Dere kan bidra til at R.O.T fremdeles kan gi de gode tilbudene.

Har dere spørsmål så kontakt gjerne styrets leder på telefon 90801054

Vips oss gjerne på 513036 ( R.O.T
Overfør gjerne på : 1506 02 21828

Det finnes også en doner knapp på vår hjemmesideR.O.T ACADEMY

KURS AV FRIVILLIGE OG GRUPPELEDERE I R.O.T

-Bilder er publisert med tillatelse fra deltagere

Da er historiens andre kurs i R.O.T- Academy gjennomført .
Gurvika var plassen som også i år skulle huse en gjeng topp motiverte studenter som møtte opp Fredag 23\10 klokken 1630.
kurset er komprimert og her blir det full fart fra første time.

Ankomst

Etter å ha installert seg i hyttene , så ble det servert middag , deretter var det rett på skolebenken og med knallhard teori , her snakker vi ut av komfort sonen fra første sekund.
Alle deltagere måtte opp og presentere seg , samt fortelle litt om hvilke forventninger de har til kurset.

Teori :
-Organisasjons lære \ organisasjonskart
– Økonomi
-Virkeområder
-Avdelinger
-Dagens aktivitets poster
– Hva er en gruppeleder og hva er en frivillig i R.O.T
– Bearbeide sin fortid
– Fortiden som en styrke og hjelp
-Veiviser og håp
-Å bli en trygg representant


Listen over den teoretiske biten er lang og går mye på holdninger samt verdier, så vi skriver ikke opp alle punktene .

den teoretiske biten går også inn i praktiske øvelser i dag 2 , så etter å ha blitt gode og møre på organisasjons strukturer, så var det tid for litt kveldsmat , her vanket det helt rykende ferske reker fra Nevlunghavn .

Etter kveldsmat ble det tid til sosialt samvær og litt refleksjoner , både deltagere og kursholdere var relativt slitne så det ble ikke sent og frokost på lørdag var satt til klokken 0745.

Dag 2 startet med frokost og deretter var det ut i fri luft med øvelsen walking and talking , en ypperlig øvelse for og lytte tålmodig og lære seg teknikker for og kunne lytte til samtaler for deretter og gi en god tilbakemelding.

her ble deltagere satt sammen to og to og disse holdt sammen for og lede alle øvelsene i kurset.- dette for og bli trygg og samtidig oppnå en relasjon

Men ingen kurs uten noen ` kleine øvelser med innlagt sabotering for og sette deltagere litt ut , noe de klarte å håndtere med den største selvfølgelighet og en ro selv kursleder misunte de .

Her er deltagere i gang med 4 kant øvelse

Så forflytter vi oss ned på stranda på Oddane Sand og trener linje øvelser samt utfordring av egen komfort sone og det å sette grenser

deretter bar det inn på vaffel stua i Gurvika for og kjøre R.O.T grupper , her jobbet man sammen med sin partner for og styre temaet i gruppa

Mat må vi ha og her serveres det en nydelig biff

søndagen starter litt senere og frokost fra klokken 0900 til 1000 – men tro ikke at søndagen er for å hvile , nei her ble det rett i nye R.O.T grupper og trening på teknikker.

R.O.T er utrolig stolt over alle som gjennomførte dette kurset .

R.O.T Academy har en rød tråd som gir en enorm boost og dette ser vi tydelig på hvordan endringene beveger seg fra deltagere ankommer til siste øvelse som er et foredrag der alle skal fortelle positive sider ved seg selv..
Her finner vi en kollegial støtte og oppmuntring , her løfter vi hverandre opp og gir enormt av oss selv – her går vi fra MEG – DU – VI til OSS.

Vi bøyer oss dypt for den enorme viljen og det motet som rådet grunnen fra første sekund , vi blir stumme av beundring for alle deltagere som virkelig gikk så til de grader ut av egen komfort sone og som gav gass.

R.O.t er ikke en økonomisk rik organisasjon , men R.O.T har mange flotte mennesker som gir så uendelig mye for at andre skal kunne få en ny mulighet og en helt ny start.

https://www.rot-no.net

Så tusen takk til alle som gjorde denne helgen til en helg som for evig og alltid vil være hugget i stein for å lære oss at vi mennesker med en avhengighet er så utrolig mye mer enn bare det du ser der og da.
for en fantastisk flott dedikert gjeng skal du lete lenge etter……

KURS HELG I R.OT

R.O.T

Kurshelg i R.O.T Academy , nå skal en flott gjeng på kurs for og bli skolert til videre arbeid i R.O.T
Å kunne virke som en frivillig ressursperson og kunne fungere som en gruppe leder gir så uendelig mye tilbake.
Konseptet til R.O.T er nettopp dette med og få frem frivilligheten , gi tillit og la andre få bruke sine egenskaper og sin flotte bagasje i videre arbeid.
R.O.T har som nevnt før , ingen faste lønnede ansatte. At så mange kvinner og menn sier ja til og ta dette intensive kurset, viser bare hvilke verdier som råder grunnen.
Kurshelgen blir holdt i Nevlunghavn , nærmere bestemt i Gurvika , her skal deltagere få en grundig teoretisk men også en praktisk innføring.
Kurset blir intensivt og her får man virkelig bygget relasjoner og kunnskap,
Vi gleder oss og ser frem til klokken slår 1700

R.O.T skal være en bidragsyter til og fremme de ulike tilbudene og det gledes over at det kommer flere tilbud nå rettet inn mot pårørende.
Disse gruppene er reine pårørende grupper


https://www.detnytter.no

https://www.naranonnorge.wordpress.com

I tillegg er det flere muligheter for pårørende i området her.

Vi må jo reklamere litt for oss selv også

https://www.rot-no.net

Gruppene til R.O.T begynner å bli godt brukt og at mennesker med en avhengighet ser verdien av å bruke fellesskapet i R.O.T er veldig bra.
Gruppa på Notodden vokser sakte men sikkert og er nå i ferd med å sette seg , her holder R.O.T til i Vip loungen på Notodden fotball stadion , hver torsdag fra klokken 18-20 Gruppe leder er Stig Bakka som har en lang erfaring i å holde trygge gode grupper.

Covid-19 stopper ikke R.O.T vi finner nye løsninger
Gruppa i Porsgrunn har litt andre regler i henhold til restriksjoner og forholde seg til , men dette har blitt løst ved og sette inn en ekstra dag til gruppe møter.

Oppfordring fra alle oss i R.O.T er at om du står i en pårørende situasjon : Kontakt oss
Er du rusavhengig og vil ut av livet i rus :
Kontakt oss
Har du sluttet å ruse deg og sliter med å mestre livet :
Kontakt oss

Ønsker du og støtte R.O.T økonomisk så gå inn på hjemmesiden vår og trykk på doner knappen , eller dere kan vipse et valgfritt beløp 513036

ta vare på og lag dere en fantastisk helg