JENTEGRUPPA TIL R.O.T

Høst bilde

Et av R.O.T sine gode tilbud , er Jentegruppa og som i alle tilbud fra oss , så er den ledet av fantastiske flotte jenter , med skyhøy erfaringer.
Når vonde opplevelser , dyrekjøpte erfaringer blir snudd til kompetanse , samt formet til en håpsbærer , som viser vei , da gir livet mening , da gir vi livet mening.

Flere og flere jenter ser nå hvor verdifullt det er og kunne møtes til en egen gruppe , der jentene kan sitt og dele sine opplevelser , der jentene kan sitte i fred uten å kjenne på skam og fornedrelse.

Mye av livet til jenter i rus , dreier seg om en beinhard kamp for å overleve.
Når jentene vender ryggen til rusen og skal inn i samfunnet igjen , så kommer tanker om jentene er gode nok.
-Selvfølelse
-Selvbilde
-Skam
-Stigma
-Kropps press
-Holdninger
-Egen verdi
-Releasjoner til andre jenter

Dette er bare noen stikkord som jenten tør å ta fatt i , det står enormt stor respekt av alle jentene som gir seg selv ut på denne veien og jobber seg igjennom alle temaene som er nødvendig for og reise seg.

Når vi nå lister opp noen av disse såre vonde punktene , så skjønner man også behovet for en egen gruppe.

INTERN LINK OG LINK TIL BEHANDLING:

https://www.rot-no.net

https://www.arkenkvinner.no

R.O.T er stolte over at flere og flere jenter starter i et av gruppe tilbudene og møter så mange flotte mennesker , som gir de en boost til og ta behandling , dette blir en vei som gir enormt med belønninger.

Jentegruppa er et fyrtårn av dimensjoner og gir andre jenter et håp.

Så kjære deg , leter du etter en plass der du i trygge rammer kan finne deg selv og få et rusfritt nettverk ?
Der du kan dele dine utfordringer , dine erfaringer , dine opplevelser uten å bli fordømt eller sett ned på , der du kan få opplevelse av at du ikke er alene , men at det finnes mange som sliter med det samme.

Kom til Jentegruppa da vel , du trenger ikke henvisning her er det bare å komme som du er.

-Rusfritt tilbud
-Taushetsplikten gjelder

Oppmøte Raschebakken 13 i Porsgrunn kommune Dagsenteret Raschebakken – bilvei opp til huset via gang og sykkelsti , innkjøring mellom Kiwi bygget og Gartneriet – følg veien opp via gang og sykkelstien

Møtet starter klokken 1700 og varer så lenge det er behov , jentene er der ca klokken 1600

Lurer du på noe så kontakt gruppeleder Maren på telefon 988 88 822

Husk smitteverns reglene og har du forkjølelse med feber , eller andre symptomer så må vi be deg holde deg hjemme

EN HELG MED MULIGHETER

R.O.T JOBBER FOR Å SKAPE MULIGHETER

R.O.T jobber for å skape muligheter , nye muligheter for mennesker med en avhengighet og pårørende.
Selv om R.O.T ikke har ansatte så jobbes det iherdig på frivillig basis og dette gir langsiktige gode resultater.
Å kunne skape rom for vekst å skape en arena der du kan trives , der du kan finne deg selv og få ro til og ta tak i livet.

Noe av det som skorter innenfor rusomsorg er ettervern og her kommer R.O.T inn sammen med noen av sine samarbeidspartnere

.https://www.ffhr.no
https://www.a-larm.no

Avhengighetsfeltet trenger forutsigbare tilbud som gir en mulighet for at brukere skal kunne tørre å endre livet sitt.
Vi vet hva i har i rus, men vi aner ikke hva som venter oss , når rusen ikke lenger er en del av livet vårt.

Gi deg selv en mulighet:
Disse ordene blir ofte brukt og med en direkte mening om at du fortjener faktisk et trygt og godt liv.
Den vanlige oppfatning er at vi som ruser oss , er selv skyld i hva vi foretar oss.
Dette er en sannhet med modifikasjoner , noen og faktisk ganske mange har opplevd enorme traumer i oppveksten , traumer som er så mørke at eneste mulighet der og da er å ruse seg……
Overgrep på mennesker gir et utslag som er totalt ødeleggende.
Overgrep er så mangt og så traumatisk for de som blir utsatt for dette.

Skal vi klare og gi et godt tilbud så trenger vi at aktører som frivillige ,kommunale og tjenester innen spesialist tjenestene jobber tett sammen til det beste for de som har et behov.

Vi skal ikke drive behandling , men vi skal vise at selv de mest traumatiske opplevelser er det mulig og gjøre noe med.
Vi skal vise at det er mulig og skape et liv som er trygt og forutsigbart.

  • Selvhjelps ideologi og grupper
  • R.O.T Hovedgruppe
  • R.O.T Notodden
  • R.O.T Jentegruppe
  • R.O.T Golf
  • R.O.T Aktiviteter
  • 1\1 samtaler
  • Veiledning pårørende
  • Rusfritt nettverk
  • Kurs

dette er pr i dag tilbud du får av R.O.T men vi søker etter flere muligheter for og bygge trygge tilbud…….
R.O.T skal legge stein på stein og bygge med forutsigbarhet slik at tilbudene opprettholdes og gir kvalitet.

R.O.T søker alle mulige plasser om økonomisk støtte , men vi opplever dessverre at vi ofte får avslag , det skal ikke stoppe R.O.T Vi skal finne løsninger………

Om du ønsker å støtte oss , så kan du gjerne doner litt ( Se egen doner knapp på hjemmesiden vår , eller vipse 513036

ta vare på dere selv og lag dere en riktig god helg


Couple of volunteers outdoors

JEG ER ALENE OG INGEN FORSTÅR MEG

Couple of volunteers outdoors
Det er håp i en hånd som blir strekt ut

Jeg er alene og ingen forstår meg , hva jeg har gjort og hva som er blitt påført meg , skal ingen noensinne få grei på..
Alt det jeg har gjennomgått og hva jeg har påført andre er helt utilgivelig .
Jeg er dømt til og leve i skam og fornedrelse.

Ofte bærer vi vår bagasje som en vond klump i brystet , fortiden og hva vi har gjort blir ofte et uoverkommelig hinder.
Hvor mange ganger har vi ikke prøvd og bli rusfrie , hvor mange ganger har vi ikke prøvd og komme oss ut av søla !
Ingenting nytter og vi dømmer oss selv til og lide.

HÅP OG MULIGHET:
Det finnes håp og det er flere muligheter , men tør vi se disse ? Tør vi gå for håp og mulighetene ?
Flere og flere ser nå hva gode fellesskap i selvhjelp kan bety , flere og flere bruker nå ulike tilbud innen fellesskapene.

https://www.na.no

https://www.aa.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

I slike selvhjelpstilbud så vil du treffe mange som går veien , her vil du treffe mennesker som bærer på bagasje og som har en historie du kan kjenne deg igjen i.
Hvorfor gir du deg ikke denne muligheten ?

Flere klarer ved selvhjelp fellesskapet og holde seg rusfrie
Flere velger å benytte selvhjelps grupper før innleggelse til behandling og disse benytter også selvhjelps gruppene etter behandling.

I felleskapene \ selvhjelpsgrupper finner du
– Nettverk
– Kunnskap om hva rusavhengighet dreier seg om
– Her blir du sett og hørt
-Her kan du høre andre dele om sine utfordringer, men også positive gleder
-Her kan du dele og få mot til og dele

Tilfrisking er og ta valg , Tilfrisking er å endre…..

VI KLARTE DET – DA KAN DU KLARE DET

NOTODDEN :
gruppa på Notodden starter klokken 1800-2000 og holder til på Optima Arena O.H Holtas Gate 38-3678 Notodden
Her låner gruppa Vip Loungen og gruppeleder er :
Stig Bakka : 907 39 641
Rusfrihet og Taushetsplikt

PORSGRUNN:
Raschebakken Dagsenter -Raschebakken 13-3921 Porsgrunn
Bilvei opp til huset via gang og sykkelsti,kjør inn mellom Kiwi og Gartneriet
gruppa starter kl 1700-2000
Gruppeledere \ kontakt personer er : Jan I Slåen 938 36 007
John E Nowbuth 406 21 886
Tommy Søyland 936 31 396

Husk smittevern og kjenner du noen symptomer \ forkjølelse så bli hjemme til du er frisk.

VI ER RUSAVHENGIGE

HÅPETS TRE

Vi er rusavhengige og vi står aller sist i køen, vi står desidert nederst på rangstigen.
Rusavhengige er en utfordrende gruppe mennesker som samfunnet sliter med. Hvorfor ? Nå er det på tide å stille hverandre spørsmålet om hvorfor blir ikke rusavhengige som vil ut av rusen satset på ? Hvorfor fortsetter samfunnet med politikere i spissen og sky oss rusavhengige ?

Vi er noens mor , vi er noens far , søster eller bror

Vi er rusavhengige og når vi kommer oss ut av rusen , å stabler oss på beina når vi blir sett og hørt , når vi får de verktøyene som gir oss tro på oss selv , ja da blir vi også en enorm ressurs for samfunnet.
Spesialist tjenestene åpner nå dørene for rusavhengige og ser nettopp dette.
Likeverd prinsippet mellom fag og erfaring blir nå verdsatt på en helt annen måte en før.
Fagfeltet ser og erfarer at rusavhengige gjør en fantastisk jobb i relasjon med pasienter , rusavhengige møter rusavhengige med et ansikt som viser at det er håp.

Vi er en ressurs for samfunnet ved nettopp dette å gi andre det bitte lille håpet , mennesker som i åres vis har vandret mellom alle stoler, vi er håpet som gir rusavhengige en ny start.

Vi er håpsbærere som sparer samfunnet for utrolig mye penger , vi er håpsbærere som sparer stat og kommune for millioner av kroner hvert eneste år i form av det bidraget vi yter.

https://www.erfaringskompetanse.no

Vi er mennesker som har egen erfaring og skyhøy kompetanse.
Du kan IKKE lese deg til egenerfaring .
https://www.rot-no.net

SE OSS – HØR OSS – RESPEKTER OSS


Disse ordene var mine første ord som brukermedvirker for litt over 16 år siden , da ordene falt ble det mumling og oppgitte stønn i salen.
Akkurat som om ikke vi gjorde dette hver dag uttalte et menneske i fagmiljøet , de ordene fikk umiddelbart bifallelse.
Da reise en mann seg og sa nei , hør på ordene som ble sagt , lytt til erfaringen , lytt og lær.
Akkurat da startet en reise for og anerkjenne kompetansen til rusavhengige.

Fagfeltet anerkjenner kompetansen
Forskere anerkjenner kompetansen

Når skal dere politikere anerkjenne ?
Lytt å lær av Kari Kjønaas Kjos

Ikke frykt oss , ikke se ned på oss , ikke snu ryggen til oss.
Gi oss en mulighet , gi oss en sjanse til og komme tilbake til samfunnet.

Jeg er stolt over fortiden min , den har formet meg til den jeg er i dag
ordene gir mening og ordene gir faglig tyngde.

I R.O.T er vi stolte av hver eneste bruker , vi er stolte over den enorme innsatsen alle legger ned.

God helg alle sammen og ta vare på dere selv.

TORSDAG OG FELLESSKAP

rusfrihet handler om muligheter for recovery og tilfriskning
DET HANDLER OM Å GI SEG SELV EN MULIGHET

Gi deg selv rusfrihet

Det handler om å gi seg selv en mulighet , gi oss selv en ny start og et nytt liv i rusfrihet.
Torsdager er viet til R.O.T gruppe og muligheten dette gir er enorm , her treffer du dine egne , her treffer du oss som vet hva det vil si og oppleve livet på alle plan og spesielt det negative.

-Tanker som spinner
-Søvnløshet
-Angst
-Avmakt
-Traumer

Listen over hva vi går igjennom er lang , men ikke umulig , R.O.T har mange brukere som gir av seg selv og deler med oss alle , her står vi sammen og gir hverandre kredit for den jobben vi legger ned.
Flere og flere reiser seg og viser at det er mulig , det er hardt og stein tøft . men det er mulig og fellesskapet gir oss ekstra energi til og løse alle utfordringer som kommer på vår vei……

Gi deg selv en sjanse da vel , ikke sitt i sofaen og synes synd på deg selv , ta motet til deg og gå på møte .

https://www.na,no
https://www.aa.no
https://www.a-larm.no
https://www.rot-no.net

Mulighetene for at nettopp DU,,,,,,,finner deg et fellesskap som passer for DEG,,,,,,er relativt stor , bruk gjerne flere fellesskap også

R.O.T NOTODDEN:


Oppmøte Notodden Fotballklubb Optima Arena i Vip Loungen
Møtet starter klokken 1800-2000
Gruppeleder er Stig Bakka telefon 907 39 641
Bli med og form gruppa du også , her har dere mulighet for og vokse i et trygt og godt rusfritt miljø

R.O.T PORSGRUNN:


Oppmøte Raschebakken Dagsenter , bilvei opp til huset via gang og sykkelsti , innkjøring mellom Kiwi og Gartneriet
Møtet starter klokken 1700-2000
Gruppeledere er: Jan I Slåen telefon 938 36 007
Tommy Søyland telefon 936 31 396
John E Nowbuth telefon 406 21 886

Å kunne nyttiggjøre seg av tilbud for og kunne klare å holde seg rusfri og oppnå rusfrihet er desidert en av de bedre muligheter vi har.
Å stå aleine er beinhardt og leve livet på hvite knoker funker ikke i lengda.
Vi som bruker fellesskapet velger rusfrihet og vi jobber for og få best mulig livskvalitet , klarer vi det- ja da klarer du det også.

Gi deg selv en sjanse – Gi deg selv en mulighet……………

Rusfrihet og taushetsplikt på alle R.O.T sine arrangementer

Smitteverns reglene gjelder og har du symptomer så bli hjemme

Ta vare på deg selv.

R.O.T JENTEGRUPPE

Litt å kose seg med i jentegruppa

Da var det igjen tid for R.O.T sin jentegruppe, dette tilbudet er helt unikt og gir rom for alle jenter som trenger en plass ,der jentene kan dele i trygge omgivelser.
Selv om alle gruppe tilbud i R.O.T regi skal gi trygghet , så er det noe med det å være jente i rusmiljøet , det og være jente som trekker seg ut av rusmiljøet og starter et nytt liv.

R.O.T har derfor tatt disse signalene på alvor og gir rom for et slikt verdifullt tilbud.

-Relasjoner til seg selv og andre jenter
-Kommunikasjon
-Følelser
– Kroppspress
-Ressurser

Dette er bare noen stikkord om essensen i hvorfor gruppa er viktig.

R.O.T sin jentegruppe bærer preg av egenerfaring og den kompetansen som ligger i jentene sine egne historier og erfaringer.
Disse erfaringene og opplevelser kan ikke man leses seg til.
Å ha arr på kroppen i form av ulike negative opplevelser , blir snudd til en positiv kompetanse som hjelper jentene videre i livet.

Gruppa bærer ikke preg av terapi men av gode samtaler og delinger om jentenes ulike erfaringer

https://www.rot.no-net

https://www.borgestadklinikken.no

Jentene gjør mer en å bare møtes i grupper , her dannes et godt nettverk på utsiden der jentene drar på ulike aktiviteter.
-Hyttetur
-Revy
-Trim turer
– Spa

Bare for å nevne noen av de aktivitetene som jentene benytter.

Ønsker du og har du et behov for og ha et slikt tilbud ?
Da møter du opp på Raschebakken Dagsenter i Porsgrunn
Møtet starter klokken 1700 – men du finner Linda og Maren på huset fra klokken 1615.
Trenger du mer informasjon ring Linda G 973 12 472
eller Maren 988 88 822

R.O.T minner om taushetsplikten og at det er et rusfritt tilbud.

Smittevern gjelder og har du symptomer så hold deg hjemme .

Ta vare på dere selv og se det positive .


IKKE JEG – MEN VI – OSS

recovery & tilfrisking

Samarbeid:

Ikke jeg – men vi – oss, fredagens tittel sier litt om hva R.O.T skal stå for og hvilke verdier R.O.T ønsker å bidra med.
Utrolig mange mennesker som sliter enten psykisk eller med rus , trenger at vi som jobber innenfor feltet , står sammen og drar det berømte lasset i samme retning.

Hvem er vi egentlig om vi prøver å stå der alene for vår egen del å skinne ?
Hvem er vi egentlig når vår mening er den som skal telle ?

I R.O.T så bestreber vi oss etter å finne gode samarbeidspartnere , fordi R.O.T skal sørge for at de som bruker R.O.T sine tilbud, skal kunne finne fullverdige gode tilbud , når brukeren flytter hjem.
R.O.T har mange inneliggende pasienter i sine tilbud , dette viser at spesialist enhetene nå for alvor begynner å få opp øynene for hvilke nytte selvhjelpsgrupper har, enten det er i regi av :
Na https://www.na.no
Aahttps://www.aa.no
A-Larmhttps://www.a-larm.no
R.O.Thttps://www.rot.no-net

Strategi :

R.O.T har som strategi og bygge stein på stein , Organisasjonen ønsker å kvalitetsikre at de tilbudene Organisasjonen tilbyr , Det tjener ingen å iverksette nye tilbud som ikke blir fulgt opp.
R.O.T ønsker også å være en brobygger inn mot andre Organisasjoner for og benytte samt dele av de ulike kompetansene som Organisasjonene besitter,
Da er vi et skritt nærmere og kvalitetssikre at pasienter \ brukere får tilbud om gode løsninger inn mot et trygt og godt ettervern.

Et slikt tilbud finnes i Tønsberg og blir drevet av blant annet foreningen
https://www.ffhr.no
R.O.T ser på mulighet for et samarbeid med Foreningen og er trygge på at begge har felles mål om og støtte og bistå.
samarbeid er sentralt i mulighetene dette gir.

DA FÅR FLERE DENNE MULIGHETEN

rusfrihet

Dere :

Så en hilsen til alle dere der ute, hver eneste uke så er det flere og flere mennesker som ser en mulighet , en ny start i livet.
Dette kommer på bakgrunn av nettopp hva som står ovenfor her om samarbeid.
Det og dele statuser , Dele nettsidene , fremsnakke og opplyse om at der , nettopp der KAN du få hjelp om du vil.

Fyrlykter og håpsbærere finne i dere der ute som strekker ut en hånd, som gir andre et håp.

God helg og husk å ta vare på dere selv…….

LIVET STARTER NÅ RECOVERY & TILFRISKING

Høsten og livet forbereder seg til neste vår

Livet starter nå, var den en som sa for lenge siden. For mange av oss, så starter livet nettopp nå , livet starter med et valg om og leve , livet starter med valget om å endre.
Å stå ovenfor dette valget er utrolig hardt den første tiden , følelser som truer med å rasere oss , sannheten om hvem vi har vært og hva vi har gjort er vanskelig å innse.

Ingen vil være slik vi er i rusen , vi vil være som alle andre , men når rusen får innpass og tar over , så trer en indre demon frem.

Det å kunne benytte et fellesskap i vår tilfrisking er så utrolig viktig , her treffer vi mange andre som ser , hører og forstår deg.
Vi har gått samme vei , vi har kjent og kjenner på følelsene , vi har stått i høststormene og vi har klart og komme oss igjennom.

Flere og flere ser verdiene av å kunne delta i et fellesskap , her treffer man mennesker som vet nøyaktig , her fordømmes ingen…….

Felleskap i recovery & tilfrisking

https://www.rot.no-net

https://www.na.no

Hva med deg ? er du klar for og ta valget ? er du klar for og gi deg selv en mulighet til og ta ditt liv tilbake ?
I R.O.T og andre fellesskap så får du også et nettverk , her får du servert ulike gratis aktiviteter, her får du mulighet til og reise deg sammen med mange andre.

sjekk også ut Recoveryportalen-Grenland på Fb

Torsdagsmøter i R.O.T regi finner du på :

NOTODDEN :Notodden fotball stadion i Vip loungen møtet starter klokken 1800-2000 og Stig Bakka er gruppeleder tlf : 907 39 641
Møtet er for brukere innen avhengighetsfeltet, pårørende, Fagpersoner som trenger kompetanse , studenter innen helsefagene.
Taushetsplikt og rusfrihet på alle møter

PORSGRUNN: Raschebakken dagsenter, bilvei opp til buset via gang og sykkelsti-kjør inn mellom Kiwi og Gartneriet og opp.
møtet starter klokken 1700-2000

Kontaktpersoner :
Tommy Søyland :936 31 396
Jan I Slåen :938 36 007
John E Nowbuth :406 21 886

Vi er for :
Brukere innen avhengigheter
Pårørende
Fagfeltet
Studenter
Politikere

Rusfrihet og taushetsplikt

Vi er mange som går på samme vei , vi er mange som ønsker at nettopp DU skal lykkes og få et helt nytt liv

MANDAG – GOLF – SOSIAL TRENING

Golf som recovery
Dette er i praksis Golf som en god recovery arena

Sosial trening og mestring

Så skriver vi mandag. -Ny uke med Recovery og Tilfrisking.
Det og kunne tilby brukere dette unike tilbudet er utrolig verdifullt.
Her får brukerne en verdifull mulighet til å trene på :
– Sosiale ferdigheter
-Mestring
-Utfordre komfort sonen
-Samspill med andre aktører

Er dette for oss?

Det ligger mye god Tilfrisking i slike tilbud, for ikke å nevne recovery biten.
Men er ikke dette et veldig dyrt tilbud?
Er ikke Golf forbeholdt litt andre enn oss som representerer rus biten ?
Sannheten kan være, Golf grønn glede som recovery og Tilfrisking

NEI. – Golf er for alle -og ALLE kan spille Golf.
Det at R.O.T har fått mulighet til dette samarbeidet, er rett å slett fantastisk.
Det er mange faktorer som gjør dette tilbudet ekstremt verdifullt.
Det at vi skal vende tilbake til samfunnet.
Det at vi skal kunne bidra inn i samfunnet.

Golf som recovery

Dessverre er det slik at Covid-19 setter en liten brems på antall deltagere, derfor er det påmelding og det er satt et maks tak på antall spillere.

Recovery og Tilfrisking er å leve.
Gi seg selv en mulighet til å endre livet.
Gi seg selv det livet vi alle fortjener.

R.O.T ønsker dere alle en riktig flott uke, og husk vi er her.

Ta vare på hverandre

her får man trent på teknikker og slag


RECOVERY OG TILFRISKING

Å være i tilfrisking kan endre livet

Tilfrisking

Endelig helg og i tilfrisking
Tankene og prosessene etter gårsdagens møte i R.O.T sitter enda.
Det å komme tilbake og starte livet på nytt er ikke bare bare………..
Skam, Håpløshet, Brent alt, Rasert alt……..
I R.O.T Tenker vi litt annerledes.
For en styrke det er å komme tilbake.
For en styrke det er å reise seg.
Vi har alle kjent på nederlaget og derfor vet vi også at det finnes flere veier ut, og opp av avmakten.

Avmakt – Makt i eget liv.
Å tilgi seg selv, starte på nytt, lære av sine egne feil.
Det er slik vi former fremtiden, ved og bruke fortiden til å se våre feil.
Til å lære oss hvor det gikk galt.

Glad i deg

Ja mann før var jeg svak mann , men nå er jeg sterk , fordi jeg kjenner på følelsene mine mann……..
Hardbarkede kriminelle som ser mulighet for endringer i eget liv og som virkelig tar tak.

Alle vi som sitter på møte er ressurser for hverandre, vi vil hverandre vel og vi løfter hverandre opp……
23 som hver og en uttaler ordene,Jeg er glad i deg…….Dette felleskapet vitner om verdiskapningen som gjøres og at vi alle løfter i flokk.
Vi ser hverandre, vi gir hverandre positive tilbakemeldinger, vi løfter opp.

Det er høyt under taket, det er takhøyde hos R.O.T Vi skal få lov til og reise oss,ta en runde, sitte litt bak når angsten og nervene treffer som pile spisser.
Men vi skal også få dele det vi har behov for å dele.

-Håp
-Støtte
-Løfte opp
-Tilbakemeldinger
-Inkludere alle
-Tilfrisking er ferskvare
-Recovery

Vi er alle mennesker som går samme vei, vi er alle unike og verdifulle, Vi har alle rett på en ny sjanse, selv om vi gikk på trynet……

Takk til alle dere som gir så uendelig mye av dere selv,
Takk til dere i fagfeltet som kjører pasienter til oss
Takk til Studenter som ser nytten av og lære mer hos oss

JEG ER GLAD I DEG

God helg alle sammen og ta vare på deg selv