R.O.T. Treet

R.O.T

R.O.T

UKENS OVERSKRIFT ER OM OSS :
Hvem er OSS ? Vi er summen av alle de personer som nyttiggjør seg av R.O.T sine tilbud :
da vi startet opp for oss selv så drodlet vi over hva vi skulle hete , hvilke navn skulle tilbudet ha ?
Forslagene som fort havnet på bordet var innenfor hva vi mente var verdifulle begreper i en tilfrisking :
RECOVERY OG TILFRISKING
Når vi går fra aktiv rus og til rusfrihet så oppstar det et vell av tanker og følelser , dette oppleves som støy og ROT
Når vi da så forbokstavene i Recovery Og Tilfrisking , så landet vi på forkortelsen R.O.T
Men noe som også er uendelig verdifullt i livet er å slå solide friske røtter som tåler storm og uvær.

TEMAER – HER Å NÅ – ORDET FRITT
I R.O.T så er takhøyden stor og vi har ulike innganger til de forskjellige gruppene , det som er felles er den enorme kompetansen gruppene har og som blir til del og bruk for ALLE som kommer i gruppene.
At vi siden starten har betydd en STOR nei en ENORM forskjell for mange , er hevet over enhver tvil.
Når så mange ønsker å bruke R.O.T sine tilbud så betyr det ganske enkelt at her kan de vokse i takt med sitt eget behov og her får de konstruktive tilbakemeldinger som gjør det mulig og vokse.

Å bli sett – Å ta plass i gruppa er gjerne en helt ny opplevelse og erfaring som mange vokser i
ansvarliggjøre oss som brukere , gi hverandre rom som brukere og gi en genuin støtte til hverandre er ofte forskjellen på å være eller ikke være.

Flere og flere ser nå hvilken utfordring avhengigheten utgjør , men det betyr ikke nødvendigvis at dette er utelukkende negativt , men bruker vi denne kunnskapen på en nyttig måte , ja da ser vi også hva vi har å jobbe med – da kan vi begynne å slå R.O.T Og dype røtter.
Vi tar for oss følelser , vi snakker om tanker som raser rundt i en fart av 278.987356 meter i sekundet , vi snakker om hvordan vi SKAL bruke tid og investere i tid for og ha fokus på alt som ligger i begrepet tilfrisking.

EN TAKNEMMLIG RUSAVHENGIG RUSER SEG IKKE
Skaper vi oss et liv der vi er trygge og der god livskvalitet ligger i bunn , så skaper vi også en solid grunnmur.
Når grunnmuren står vatret opp , så tåler den også vår belastning , når begrepene blir snudd og vi lærer oss å :
-Tenke
-Handle
– Agere
annerledes så klarer vi også å se at den negative erfaringen , kan brukes som en egen styrke og at vårt levde liv – blir vår største styrke og kompetanse.

R.O.T ER IKKE STØRST – MEN VI ER BEST PÅ DET VI DRIVER MED :
Må være lov å skryte av seg selv og oss som bruker tilbudene , fordi vi ser den enorme veksten og fremgangen , vi ser øyne som ikke har glød eller håpet i seg til og bli tent , vi ser de stegene vi alle sammen går , vi ser at nettopp du er så utrolig mye mer enn du selv ser når du kommer inn døren vår.
Vi ser deg og hva du kan få til i ditt eget liv…………Om DU ikke tror oss……….kom på et møte da vel å se selv.

JULESPLEISEN 2021
Hvert år så arrangerer vi en hovedspleis som går i Desember måned , vi er avhengig av denne spleisen da vi ikke får inn så mye offentlige tilskudd som vi trenger for å drifte alle avdelingene og alle grupper \ tilbud
Vi håper dere hjelper oss med å dele spleisen og støtter oss økonomisk.

God helg alle sammen og ta vare på

Å VÆRE EN MULIGGJØRER-JULEBORD-OPPGJØR MED GAMLE HISTORIER

BILDET VISER TIL EN AV TEKSTENE I OVERSKRIFTEN

Å VÆRE EN MULIGGJØRER :
Når vi hører dette ordet så tenker vi ofte på hvordan vi som står rundt en rusavhengig ofte bidrar til at personen skal kunne fortsette å ruse seg og ofte er det jo også slik.
Men vi ønsker å snu litt og vise til at vi og mange andre tilbud er med på og MULIGGJØRE for et liv uten rus.
En kjapp oppdatering viser at bare i R.O.T så nyter ca 50-60 mennesker hver uke en mulighet til nettopp å ikke ruse seg. Tallene er stabile og det viser at i R.O.T så finner mange mennesker nettopp denne rusfrie muligheten.
At brukere ønsker å nyttiggjøre seg av tilbudene , viser også at man får kvalitet i tilbudene og det er viktig.
Så derfor deler vi også om andre tilbud , vårt spørsmål blir jo helt klart :NÅR SKAL ANDRE TILBUD GJØRE DET SAMME .


https://www.nanorge.no
https://www.aanorge.no
https://www.a-larm.no


Bare ved å synliggjøre ulike tilbud er med på å muliggjøre for andre til et liv uten rus……
Vi er og skal IKKE være konkurrenter , men vi skal bestrebe oss etter å samarbeide…..
Vi lever i håpet og er sikker på at alle på feltet jobber for felles målsetning.

ÅRETS JULEBORD :
Til tross for økende smitte så arrangerte R.O.T århundres julebord på huset-
Mange vil nok tenke at dette ikke var lurt , men i R.O.T har vi kansje de strengeste smittevern planer og vi har desidert de beste brukere som ikke tar noen som helst risiko for å smitte andre.
Border ble satt opp med avstand og kohorter ble inndelt , men det satte ingen demper på festen , snarere tvert imot.
Familier var samlet der den yngste var knappe 2-3 måneder gammel og den eldste var litt over 60
Det er så uendelig godt og kunne samles i fred og ro for å nyte god mat og dessert.
Der selv de små var trygge og takket være flotte varme foreldre.
I R.O.T er vi sannelig ikke alene , men vi er OSS.
Maten ble levert av Mathuset og for en mat vi fikk servert , nyyydelig var det og vi anbefaler sterkt og bestille mat fra Mathuset i Skien.

VI KUNNE KALT OVERSKRIFTEN FOR OPPGJØR I OK CORAL – ELLER PÅ TØRRE NEVER
Men det var før i tiden , når vi er samlet så mange som vi er i R.O.T så dukker det av å til opp mennesker som har en historikk av det negative seg imellom – I R.O.T SKAL vi ha takhøyde for alle mennesker og vi skal være en pådriver for at gamle historier får en plass der disse historiene kan løses opp.
Å gå med nag-hat og bitterhet er uendelig vondt og bidrar kun med negativitet.
R.O.T er STOLTE av at disse som møttes i går tok en runde på dette i gruppa og fikk løst opp floken , de fikk løst opp bitterhet og nag , de fikk en mulighet til og slippe det som band de fast ( Se bilde)
Møtet i går var preget av de dype gode følelsene og etter en slik intens deling så reiste gutta seg spontant og gav hverandre en klem-gamle historier ble begravd og et nytt vennskap på helt andre premisser oppstår.
da snakker vi TILFRISKING på høyt plan.

I R.O.T ER DET IKKE MEG-DEG – MEN VI ER OSS

Vakker var det , rett å slett vakkert

Slik går dagene i R.O.T vi deler våre sorger-gleder og det som binder oss fast
Er vi ikke da med rette en muliggjøre for at mange mennesker skal kunne få starte et helt nytt rusfritt liv ?

Stort er livet når vi velger å dele – stort er livet når vi ser mulighet for å starte på nytt

God helg alle sammen og ta vare på

HEROINIST – RESSURSER OG 5000 KR

å lyse vei i mørke

UKENS OVERSKRIFT STARTER RÅTT :
HEROINIST starter denne overskriften med og R.O.T ønsker å synliggjøre for alle , at uansett hva man har ruset seg på , så finnes det håp og muligheter der fremme , det finnes en mulighet til og ikke bare skape seg et rusfritt liv , men også bli et fyrtårn som viser andre veien i mørket.
Det er så uendelig sterkt at mennesker kan gå fra et sterkt avhengighetsskapende rus-misbruk til og faktisk bli en gedigen håpsbærer for utrolig mange mennesker.

HEROINIST – TIL RESSURS
Espen som ble avbildet på fb i går er nettopp en stor – nei en enorm ressurs – ikke bare for R.OT , men for usedvanlig mange andre mennesker.
Espen er et KAPTEINS emne og at nettopp Espen bidrar inn i bydelslaget som Pors Fotball klubb har startet gleder oss.
Espen er også en av bærebjelkene i R.O.T Tønsberg.
Så om DU var i TVIL ! Se til R.O.T og se til ALLE som klarer å reise seg med hjelp av blant annet fellesskapene.


Vi nevner også at det er mange i R.O.T som nå reiser seg og gir tilbake til samfunnet og til de som trenger en sterk fyrlykt som kan lyse i mørke.

VI TAR OGSÅ MED UT AV COMFORT SONEN :
Ja vi må få skryte litt mer av R.O.T sine brukere som ikke nøler med å hoppe ut av comfort sonen og bidrar inn i ulike grupper-dette er en påminnelse om at tillit gir så uendelig mye vekst og fremgang i våre liv.
Så derfor blir også brukere utfordret til og holde grupper.
så der sitter man da og ser for seg ca 10-15 mennesker , men så strømmer det på med folk og vi endre opp på 26 deltagere- da kjenner man at en lever for å si det sånn……..

Men vi har andre også , slik som Notodden – der bruker får tillit og vokser med oppgaven, der håpet for seg selv og andre øker – der gruppen gir av seg selv og bidrar med mot og vilje til og fortsette de gode valgene og endringene.


R.O.T er dannet av brukere – for brukere og skal utvikles av brukere.

EN ALKOHOLIKER SOM REISER SEG OG VISER ANSIKT TIL EN SOSIAL LEGALISERT RUS OG 5000 KRONER
Ja da har FRIERI fått en partner og for en fantastisk nyhet dette var , R.O.T trenger virkelig disse pengene og et utrolig kjærkomment tilskudd på en skrapa kasse.
R.O.T drifter på et lav budsjett og det er et lite mirakel at det går rundt .

Tarjai Nygaard og Nygaard s utleie og konsulent service og R.O.T går hånd i hånd, Tarjai er mannen som viser ansikt på video som Blå kors lagde om nettopp dette med å synligjøre alkohol som en samfunns utfordring.
Tarjai er en mann med enorm visdom og mot – legger ved noen setninger fra mannen med det store hjertet :
– Det er jo ikke noen forskjell på meg og deg – en samtale med en som var avhengig av heroin
– Vi må bli flinkere til å løfte opp pårørende
– gaven på 5000 er et symbol på hva R.O.T har spart meg for via at jeg ikke handler på vinmonopolet lenger
Gi oss flere slike uredde mennesker som tør å vise ansikt ovenfor alkohol , vakkert Tarjai – vakkert og sterkt .

VI AVSLUTTER UKEN MED DISSE ORDENE :
Mist aldri håpet – vi er mange som viser at det nytter og at det er mulig og reise seg – du er ikke alene om du blir med i et fellesskap som bidrar med støtte og som heier på nettopp deg.
I R.O.T Har vi mennesker fra alle samfunnslag og med alle typer misbruk av de ulike rusmidler.

Dagen i dag er rett å slett vakker og vi blir ydmyke ovenfor alle som gir så utrolig mye av seg selv

God helg alle sammen og ta vare på

TILLIT

Å BRUKE EGEN ERFARING TIL Å FORME FREMTIDEN

Ukens overskrift betyr så enormt mye for veldig mange mennesker , men når du har levd et beinhardt liv og rasert alt i livet , ja da er TILLIT så utrolig langt unna.
Hvordan skal vi kunne opparbeide oss tillit , hvordan skal vi få tillit og sist men ikke minst , hvordan skal vi kunne gjøre oss fortjent til å få tillit.

I R.O.T er vi veldig mange mennesker som går veien sammen og en av R.O.T sine verdier er faktisk og vise hverandre tillit , ikke bare å vise i ord men også i handlinger.
Når vi forlater rusens verden og skal møysommelig vandre inn i fremtiden , så må vi kunne få med dette utrolige viktige verktøyet , R.O.T har tro på at Tillit gir en enorm vekst og faktisk kan være en gedigen bidragsyter til at mennesker klarer å klatre opp fra den bunnløse brønnen vi ofte befinner oss i.
det handler om å se andre mennesker , det handler om og gi uten å ta. .

Tillit går også andre veien , der brukere deler fra sitt innerste og viser seg sårbare ovenfor andre mennesker , den tryggheten som R.O.T har i alle sine grupper er utrolig viktig og vi er ydmyke ovenfor at mennesker tør å vise oss sin tillit ved disse knall sterke delingene.
Å stå frem slik er styrke og vitner om at her vil man gjøre alt som skal til for og gå veien videre i flokk å følge.

Vi deler om andre tilbud også , fordi det er viktig at DU finner din vei

https://www.nanorge.no

https://www.aanorge.no

https://www.a-larm.no

I tillegg så kan vi hjelpe deg å finne andre typer tilbud som du kan nyte godt av.

LITT KJEDELIGE TING , SLIK SOM ØKONOMI
dessverre så ser vi at R.O.T ikke helt har lykkes med og hente inn nok økonomi og vi har heller ikke fått svar på enkelte søknader , dette med at vi ikke får svar syns vi er trist , men forholder oss til at vi da må forsøke andre veier.
Vi gir ikke opp og krysser selvfølgelig det vi har for at vi skal kunne få noen gode nyheter før året er over.
Vi har også fridd til bedrifter og næringslivet , så om DU vet om noen som ønsker å donere litt julegratiale så tips om oss da , da hjelper du mange med å starte et nytt rusfritt liv.


Les om frieriet på vår hjemmeside

https://www.rot-no.net

Årets JULESPLEIS er på vei og vi starter denne 1 desember, håper vi slår ny rekord i år.

da tenker jeg vi i R.O.T sier god helg og husk DU er med på å hjelpe andre når du deler om R.O.T

R.O.T = NYE MULIGHETER

UKENS OVERSKRIFT GIR DEG EN MULIGHET :
Å kunne benytte seg av ulike selvhjelpsgrupper slik som R.O.T gir muligheter til deg som sliter med og finne veien,
når man sitter i grupper eller snakker med mennesker som har gått den trøblete veien før deg , ja da ser man mulighetene til et rusfritt liv. Det jeg gjorde før funket ikke , hva må jeg endre og hvorfor er det så vanskelig ?

 • TANKER
 • FØLELSER
 • HANDLINGER
  Hvorfor drar tankene mine meg kontinuerlig inn i ulike negative vendinger og spiraler ?
  Hvorfor klarer ikke jeg å endre ?
  Hvorfor syns jeg det er så skremmende med disse følelsene som dukker opp ?
 • JEG ER JO RUSFRI SÅ HVORFOR ER IKKE LIVET MITT BRA ?

  Mange har det slik i starten og det er her gruppa er så uendelig verdifull , her forklarer vi hverandre hvorfor og hvordan man kan stå i ulike følelser, hva skal til for å ta neste skritt , hva skal til for å snakke med sine egne følelser.

  Ruspersonligheten er sterk føre vi gjenkjenner de ulike sidene i livet , ruspersonligheten jobber for at vi skal kunne ta tilbakefall , derfor er det så mye verdiskapning å sitte å lytte til de som har tørt å stoppe opp og kjenne på disse skumle følelsene .

  Som en kar forteller : Jeg stod ute å røykte da jeg fikk et rus sug, ble veldig skremt , men så tok jeg meg i det å kjenne på disse følelsene , hva skjer nå med meg ? hvor kommer dette suget fra , personen gikk dypere inn i følelsene og spurte seg selv siden dette var før frokost
  – Er du sulten ? Ja jo jeg er kansje litt sulten
  -Er du engstelig ? Ja jo jeg er jo litt engstelig også.
  Så du har egentlig ikke noe sug etter rus , men er sulten og engstelig ?
  Ja det er jeg……………
 • Å kjenne etter , å se hva som egentlig skjer er en så stor oppdagelse at denne kan ikke kjøpes for gull eller penger , denne oppdagelsen og denne reisen i egne følelser må oppleves.

  Nå brukere hører om slike delinger , slike fantastiske oppdagelser , ja da får men et større innblikk i egen reise også.

  I R.O.T er vi veldig opptatt på det og snakke om følelser , det og diskutere hva er det egentlig som skjer med meg og hvorfor……

  Vår reise er ikke kjedelig , trist eller skummel – Men vi må gå på oppdagelsesferd i egen hage og vi må starte vår egen reise – slik blir også vår identitet endret ettersom vi erobrer mål for mål.

  HVA FUNKER FOR MEG AV DE ULIKE TILBUDENE ? KAN JEG BRUKE FLERE TILBUD ?
  https://www.nanorge.no
  https://www.aanorge.no
  https://www.a-larm.no
  https://www.rot-no.net
  Undersøk selv da vel og bruk gjerne alle sammen.

  VÅR JOBB ER Å GI AV OSS SELV , SÅ BLIR VEIEN DIN LITT ENKLERE OG TRYGGERE.

  Så da er det bare opp til deg og starte på din vei , vi er her om du trenger støtte…….


  God helg alle sammen og ta vare på

R.O.T FRIR TIL NÆRINGSLIVET

R.O.T GIR MANGE BRUKERE EN MULIGHET TIL OG LA VÆRE Å RUSE SEG

R.O.T FRIR TIL NÆRINGSLIVET MEN OGSÅ DEG SOM ØNSKER Å STØTTE EN GOD SAK
Da er tiden kommet til at R.O.T er på frierføtter , som dere vet så er det ingen ansatte i R.O.T og alt av midler går derfor direkte til og opprettholde R.O.T sine tilbud- Fra den spede start i 2017 og frem til D.D så viser en kjapp gjennomgang av registrerte brukere på alle tilbudene til R.O.T at vi har rundet OVER 6000 registrerte treff på samtlige aktiviteter , dette er et enormt høyt tall og viser at R.O.T klarer å gi mennesker en mulighet til nettopp dette med å holde seg rusfri.

DISSE STØTTER R.O.T PR D.D
-Porsgrunn Kommune – 20.000 kroner
-Skien Kommune – 25.000 kroner
-Helse SørØst – 5.000 kroner
-Spleis – kommer i desember mnd –
-Salg av sommerfugler – ca 20.000 kroner
-Private donorer ca 3.000 kroner

I tillegg så fikk R.O.T penger i 2020 fra :
-Skagerak Energi
-Vitalis Kragerø
-Partiet Rødt i Porsgrunn

R.O.T søker også støtte fra andre plasser herunder Helsedirektoratet – men svaret er at vi ikke er store nok….

Så derfor må vi se oss etter andre muligheter – Tips gjerne bedrifter om oss og vi tar gjerne imot julegratiale

Vi er stolte over hva vi får til i R.O.T men med utvidelse av 2 nye avdelinger så stiger også utgiftene – men vi har tro på at vi skal få dekket disse.

HJELP OSS OG TIPS EN BEDRIFT OM Å STØTTE OSS
– KONTONUMMER : 1506.02.21828
– VIPS 513036
-ELLER DU KAN TRYKKE PÅ DONER LINKEN HER PÅ HJEMMESIDEN
VI ER TAKKNEMMELIGE FOR ALLE BIDRAG

Våre avdelinger finner du her :

-Porsgrunn
-Notodden
-Tønsberg
-Hamar

R.O.T deler om andre tilbud også :
https://www.nanorge.no
https://www.aanorge.no
https://www.a-larm.no
https://www.rot-no.net

Du som bruker er viktig for oss og at du selv kan velge dine nettverk.

GAMMELT TILBUD RELANSERES I R.O.T PORSGRUNN :
Fra og med Tirsdag setter vi i gang mat & ernæring der vi atter skal lære oss og lage god mat fra bunnen av , vi håper dette tilbudet vil slå like godt an nå som det gjorde før pandemien stengte ned samfunnet.
R.O.T vektlegger det å :
– ha samvær
-ha den gode praten på kjøkkenet
– sosialisering
-Team work da alle skal delta på like premisser
-spise god mat

Vi gleder oss og ser frem til mange spennende retter på menyen

R.O.T skaper muligheter for at du kan få en mulighet til og ikke ruse deg , så bli med da vel…..

Vel vel da ønsker alle oss i R.O.T , alle dere der ute en riktig flott helg og husk ta vare på….

TALK THE TALK , BUT DO YOU WALK THE WALK

BEARBEIDING AV LIVET

TALK THE TALK AND WALK THE WALK:


Veien frem er broket med enormt mye følelser , men tør vi ta tak i disse ? Tør vi og starte på denne veien ?
For å kunne klare dette må vi skape trygghet , trygghet i gruppene , trygghet i delingene , trygghet i det og være der for hverandre.
Å løfte frem alle spektre ved livet ,selv de små sidene , selv de gode belønningene som kan virke overveldende og sette oss ut.
Men er det noe å være redde for da ? belønninger er jo gode , ja _ nei det er ikke fullt så enkelt , i aktiv rus så finner vi ikke disse følelsene , vi finner ikke de ekte gode opplevelsene , vi finner ikke de lyse gode sidene.
Da må vi øve oss , da må vi trene på og ta innover oss disse verdifulle opplevelsene og legge disse inn i verktøy kassen vår – å prate om slike opplevelser gjør noe med oss , da tar vi livet på alvor – da tar vi OSS selv på alvor.
Trygghetene i R.O.T gruppene kommer av nettopp dette at vi tar livet på alvor- vi tar OSS selv på alvor og ser verdien i den veien vi har startet på.
Ja VI tør å ta tak – ja VI tør å kle oss nakne og vise VÅRE sårbare sider.
Sakte men sikkert så tennes gnisten og håpet i våre øyne , sakte men sikkert så legger vi ned vår første grunnstein og setter oss fremtidige mål , veien frem har startet , veien frem gir styrke og selvinnsikt.

IKKE ER VI STØRST-IKKE HAR VI NOE SÆRLIG ØKONOMI-MEN VI HAR EN VILJE SOM ER HELT ENORM :

Gruppene i R.O.T systemet vokser og vi blir bare flere og flere som finner veien inn i R.O.T sine grupper
Vi gir av oss selv , vi gir alle en mulighet til og se hvor verdifulle de er , hvor store ressurser vi alle har.

Vi tør og vise oss sårbare ,vi tør og være oss selv , vi tør å gå veien sammen

1\1 SAMTALER ER GULL VERDT :


Ja samtaler der en går langs veien , eller tar en kaffi er gull verdt , disse samtalene kan være frøet som blir sådd og som er klar for å spire.
R.O.T sine fyrtårn vet hvordan det er å være i startgropa , vi vet hvor vanskelig og hvor turbulent livet føles og oppleves.
Tør du prate med oss , ja da tør du også å gå veien videre og om du trenger det , så følger vi deg så lenge du har behov for det.

R.O.T DELER GJERNE OM ANDRE TILBUD OGSÅ :

https://www.nanorge.no

https://www.aanorge.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

DEL DU OGSÅ , SÅ ER DU MED PÅ Å GI ANDRE ET HÅP

R.O.T HAMAR – PERNILLE 483 30 040

R.O.T TØNSBERG – PER-KRISTIAN 918 66 358 – ESPEN M SPERRE 980 59 054

R.O.T NOTODDEN – STIG 907 39 641

R.O.T PORSGRUNN – EMIL 908 01 054 – JOHN E 406 21 886
TOMMY – 936 31 396 – JAN -I 938 36 007
JENTEGRUPPA
LINDA 973 12 472

Ønsker du å støtte oss økonomisk ? gå inn på hjemmesiden og doner eller vips et valgfritt beløp
Alle pengene går direkte til R.O.T sine brukere og tilbud.

god helg til nettopp deg og husk du er uendelig verdifull

FELLESSKAPETS STYRKE

Den gode samtalen rundt bordet

Ukens overskrift sier så mye og gir håp om at jeg også kan skape meg et helt nytt liv :

FELLESSKAPETS STYRKE :
I et fellesskap så treffer man andre mennesker som ofte vi kan relatere oss selv til , dette er mennesker som vet hvor den berømte skoen trykker hen og som også har startet å bearbeide de vonde erfaringene.
I R.O.T er vi en sammensatt gruppe av ulike mennesker , noen er inne til behandling , noen har 1 måneds rusfri tid , noen har 2 år , noen har over 10 år .
Summen av alle disse ulike menneskene er at her får vi bygget opp en helt unik kompetanse , her får vi muligheten til og drøfte ulike temaer.
– Triggere
– Bearbeide
– Stein på stein
– Relasjoner
– Positive opplevelser

dette bare for å nevne noen , men trenger vi virkelig og bearbeide positive opplevelser ?
Ja dessverre så gjør vi det , det er utrolig enkelt å ruse seg på positive opplevelser i en startfase av vårt nye rusfrie liv – i aktiv rus så finnes det ikke så mye ekte positiv glede eller positive tilbakemeldinger og dette er utrolig vanskelig og forholde seg til – Dette fortjener jeg ikke og dette vet jeg ikke hvordan jeg skal håndtere – livet er komplekst og her må vi belyse samt tørre å snakke om slike triggere.

I R.O.T gjør vi det , vi hører andres fortellinger , vi hører om hvordan man tar tilbakefall på nettopp slike opplevelser
Derfor må vi bygge kunnskap om slike ting også – selvinnsikt og det å se fallgruvene er enormt viktige.

Felleskapet styrke gjør det enklere for oss og tilegne oss en kunnskap , alle de som sitter i rommet har sine veier sin måte og sine utfordringer og dette gjør at vi klarer å se et bredt perspektiv på alle sider ved livet.

EN SPADE ER EN SPADE :
Hos R.O.T så kaller vi en spade for en spade og når vi etter gjentatte ganger ikke klarer å endre , ja da sier gruppa klart ifra- å fortsette i rundkjøringa vil IKKE endre noe.
Men ville du kansje spørre – er det ikke sårbart og si ting rett ut ? Jo for enkelte kan det nok være vondt og høre sannheten – men er vi ikke forpliktet til og vise at skal man endre livet og starte livet på nytt – så må man faktisk ta noen drastiske valg – vi må kaste og skrote alle valgene som ikke fører frem , men som holder oss nede i gjørma og det er nettopp i gjørma som det gjør vondt.

HVILKET FELLESSKAP PASSER FOR MEG ?
Vi er heldige her i Grenland for med tiden så har det vokst frem ulike flotte tilbud.
– Selvhjelps grupper
– brukerorganisasjoner
– Kristne fellesskap
Bare for å nevne noen , og her er det viktig at DU finner din plass og du må gjerne bruke flere fellesskap.

DESVERRE SÅ ER R.O.T DE ENESTE SOM DELER OM ULIKE TILBUD PÅ NETT \ FB :
Ja R.O.T er vel de enste i vårt området som gir dere direkte linker til andre tilbud og det kommer vi til og fortsette med
Samhandling og samarbeid skal ikke bare være ord , men også handling i praksis
https://www.nanorge.no
https://www.aanorge.no
https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

Det som er viktig for R.O.T er at DU finner DITT eller DINE felleskap der DU kan få mulighet til og starte et nytt liv
samtidig så oppfordrer vi andre fellesskap i å se styrken i å dele om egne , men også andre tilbud.

LIVET SMILER NÅ :
Når vi går i felleskapene og starter jobben for vår egen del , så tar man steg for steg og endringer kommer som perler på en snor ,bare det og kunne smile og føle seg trygg er en fantastisk sterk opplevelse-Å leve i et vakum er ikke et verdig og godt liv – men å kunne smile og kjenne på trygghet det er godt.

TAKK TIL ALLE DERE DER UTE SOM BRUKER R.O.T SINE TILBUD :
TAKK TIL ALLE DERE DER UTE SOM FREMSNAKKER R.O.T :
TAKK TIL ALLE DERE DER UTE SOM STØTTER R.O.T I SITT VIDERE ARBEID FOR OG KUNNE HJELPE :

TAKK TIL NETTOPP DEG

God helg fra alle oss i R.O.T

WOW

Helgens overskrift gir så mye stolthet og ydmykhet…..
For første gang siden pandemien rammet Norge , så kunne R.O.T atter holde dørene oppe ,uten påmelding , uten restriksjoner uten meteren , allikevel valgte vi noen forhåndsregler , slik som vask , spriting av overflater og de sedvanlige reglene med feber, snørrfaktor 16 osv osv.

21 på åpnings møtet
Tallet overasker egentlig ikke , men gleden over at så mange fra forskjellige kommuner som kom i går , samt inneliggende pasienter fra ulike behandlingsplasser og fra ulike organisasjoner , samt selvhjelps grupper gjør at kveldens møte ble historisk.
En smeltedigel av dimensjoner og som en sa i går , her oser det av kompetanse og kunnskap som vi ikke kan lese oss til.
Vi i R.O.T er heldige som får være med på slike møter , der vi alle går samme vei , der vi alle støtter hverandre og heier på hverandre , der jeg-du ikke er alene , men vi blir til OSS.
Fra Mandal \ Kristiansand i Sør-Kragerø-Porsgrunn-Skien-Larvik-Vestfold det sier litt om hva som er behovet og hvor langt man strekker seg for nettopp og holde seg nykter \ edru :

VI GJORDE HVA SOM HELST FOR OG KUNNE RUSE OSS – NÅ GJØR VI ALT SOM SKAL TIL FOR OG HOLDE OSS RUSFRIE
– I begynnelsen gikk jeg på alle møter som var
– Na-Aa -A-Larm-Blå Kors -Wayback
– Tryggheten ved å se alle andre dele , gjør at jeg tør å dele også – klumpen inne i meg forsvinner
– Jeg hører Trollene snakker – ruspersonligheten min vil at jeg skal ruse meg – da går jeg på møter.

Det er en livslang jobb – men den er ikke kjedelig men spennende
Ja det er en livslang jobb og holde seg rusfri – det er mye i livet som skal bearbeides og ta tak i
-Tanker
– Følelser
– Skam
– Tabu emner
-Belønninger
dette er bare noen stikkord og spesielt belønninger – det å utvikle et avhengighets forhold til belønning i henhold til og belønne seg med alkohol – gjør at gruppen men også samfunnet nå kan få opparbeidet seg en helt ny kompetanse.

KLART VI SYNLIGGJØR OG DELER – DET ER VÅR PLIKT OG VISE TIL ANDRE MULIGHETER.
R.O.T er ikke en konkurrent , men vi skal være en pådriver for og opplyse om at det finnes andre tilbud og hjelpe tiltak der ute – Ingen har monopol og R.O.T vil derfor være en pådriver for at andre også skal dele om de ulike tilbudene.


https://www.nanorge.no

http: //www.aanorge.no

https://www.a-larm.no

https://www.mentalhelse.no

https://www.pivete.no

SAMMEN KAN VI UTJØRE EN FORSKJELL FOR DE SOM TRENGER DET.

R.O.T har 4 Avdelinger og kansje du vet om noen som trenger oss :
– Brukere
– Pårørende
– Fagfeltet
– Helsefag Studenter
– Politikere
– Bedrifter \ private

– HAMAR – Kontakt Pernille 483 30 040
– TØNSBERG -Kontakt Per -Kristian 918 66 358 eller Espen 980 59 054
– Notodden – Kontakt Stig 907 39 641
– Porsgrunn – Kontakt Emil 908 01 054

Vi er der for deg og at du skal få best mulig hjelp.

Da ønsker vi dere alle en riktig flott helg , hilsen alle oss i R.O.T

Handler om å ikke ruse seg

HVERDAGS HELTER

Å FÅ MULIGHET TIL IKKE Å RUSE SEG

For oss rusavhengige så dreier mye av livet om og få en mulighet til ikke å ruse seg , men hvordan skal vi få denne muligheten ? hvordan skal vi klare å se mulighetene ?

Det er der hverdags heltene kommer inn i bilde , hmmmmmm tenker kansje du , men la oss få fortelle akkurat om deg og hvorfor DU er så viktig for oss.

I en hektisk hverdag så er det ikke enkelt og vite hvilke muligheter vi har der ute. Hvor han en som meg få hjelp ? Jo da jeg har jo kommunale tjeneste , jo da jeg kan jo legge meg inn , men hva skal jeg gjøre ellers ?
Hvem der ute forstår hva jeg sliter med , hvem der ute kan jeg prate med og som skjønner meg ?

Å bli avhengige av rusmidler er ingen dans på roser , dette livet fører med seg enormt mye negativiteter og som oftest er det også en historie i forkant av starten på et rusbruk.

Flykt fra egne opplevelser , utenforskap ,søken som ligger i genetikken – årsakene til at vi bruker rus er mange , men i starten så virker rusen som en fri plass ,rusen gir oss fred og rom for å ikke kjenne på negative følelser , men…….
Før vi egentlig helt innser hva som er i ferd med å skje , så er vi fanget i et nett som er utrolig vanskelig å komme ut av.

Følelser – traumer – vonde opplevelser forsvinner ikke , men de ligger der og ulmer , de brenner seg dypere og dypere inn i kropp å sjel – rusen øker men kan til slutt ikke gi oss den freden vi opplevde i starten , rusen kan ikke lenger i oss friheten vi en gang følte -. rusen ødelegger oss mer og mer……….

Når DU , ja nettopp DU som deler våre innlegg – DU som fremsnakker R.O.T – DU som er med og synliggjør oss –
Ja du TENKER kansje ikke så mye over dette , men DU gir håp -DU gjør sånn at et menneske som trenger og få vite om oss , nettopp får dette…….

DU ER VÅR HVERDAGS HELT

Ja for uten DEG så ville ikke så mange fått vite om oss i R.O.T og at vi eksisterer
– HAMAR
– TØNSBERG
– NOTODDEN
– PORSGRUNN

DU er med på og gi andre en mulighet til IKKE å ruse seg , DU er med på at akkurat dette menneske som ikke lenger så noe håp , kan få håp ,DU er med på at andre kan treffe brukere som viser vei og som har reist seg og som nå vandrer rundt som FYRTÅRN og viser at vi er mange som støtter nettopp deg på din veg……

.https://www.rot-no.net

I R.O.T ER DET IKKE MEG ELLER DEG – DET ER OSS

https://www.vitalis.no

SÅ TAKK TIL DEG SOM GIR AV DEG SELV FOR OG HJELPE……..DET HANDLER OM Å FÅ EN MULIGHET TIL Å LA VÆRE Å RUSE SEG………………DU GIR DEN MULIGHETEN