DET ER IKKE I ISOLASJON VI VOKSER, MEN I RELASJON

Det er ikke i isolasjon vi vokser , men i relasjon,
Covid-19 gir oss innskrenkinger på antall deltagere på møtene våre og vi må ha et system for godkjent registrering , men dette betyr ikke at vi ikke klarer å se muligheter , pr dato så har R.O.T åpnet opp en ny dag for og møte de utfordringene restriksjonene måtte bety for enkelte.

Ved siste nedstenging så opplevde mange at isolasjon utgjorde en negativ faktor i livet , selv med Zoom møter så var det noe som manglet , de fysiske møtene mellom mennesker er utrolig viktige og gir oss ny giv og energi til og møte morgendagens utfordringer.

R.O.T har som de fleste vet omorganisert litt på møtene og satt inn en ekstra dag :
-Mandager 17-19
-Tirsdager annenhver Jentegruppe
-Torsdager 17-19 Porsgrunn
-Torsdager 18-20 Notodden – ingen begrensninger i antall personer
– Søndager aktivitet med bading

For gruppene på mandag og torsdag,
er det påmeldinger via sms : til 908 01 054 grunnet smittevern og sporing

R.O.T minner også på at det finnes andre selvhjelpsgrupper som er åpne i området

https://www.na.no

https://www.aa.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

Bare du kan gjøre dine valg og bare du kan avgjøre om du ønsker og være i relasjon , R.O.T jobber for at det skal være trygt og godt , så er det litt opp til deg også.

Andre er mer viktig :
Tenker du , men det er feil ,selv med noe innskrenket i antall brukere pr gruppe , så er DU like viktig som alle andre, Du kan vise vei , Du kan fortelle hvordan Du har jobbet med DINE utfordringer , en selvhjelpsgruppe består av og dele kompetanse og gi av seg selv , gi videre det VI har lært og det VI har stått i.
Derfor er alle like viktige og alle har sitt å bidra med.

R.O.T er dannet av brukere og gir derved av seg selv i relasjon med nettopp andre.

Bruk ditt nettverk , bruk dine muligheter , kom i relasjon

Liker du dette innlegget?

Del