EN HELG MED MULIGHETER

R.O.T JOBBER FOR Å SKAPE MULIGHETER

R.O.T jobber for å skape muligheter , nye muligheter for mennesker med en avhengighet og pårørende.
Selv om R.O.T ikke har ansatte så jobbes det iherdig på frivillig basis og dette gir langsiktige gode resultater.
Å kunne skape rom for vekst å skape en arena der du kan trives , der du kan finne deg selv og få ro til og ta tak i livet.

Noe av det som skorter innenfor rusomsorg er ettervern og her kommer R.O.T inn sammen med noen av sine samarbeidspartnere

.https://www.ffhr.no
https://www.a-larm.no

Avhengighetsfeltet trenger forutsigbare tilbud som gir en mulighet for at brukere skal kunne tørre å endre livet sitt.
Vi vet hva i har i rus, men vi aner ikke hva som venter oss , når rusen ikke lenger er en del av livet vårt.

Gi deg selv en mulighet:
Disse ordene blir ofte brukt og med en direkte mening om at du fortjener faktisk et trygt og godt liv.
Den vanlige oppfatning er at vi som ruser oss , er selv skyld i hva vi foretar oss.
Dette er en sannhet med modifikasjoner , noen og faktisk ganske mange har opplevd enorme traumer i oppveksten , traumer som er så mørke at eneste mulighet der og da er å ruse seg……
Overgrep på mennesker gir et utslag som er totalt ødeleggende.
Overgrep er så mangt og så traumatisk for de som blir utsatt for dette.

Skal vi klare og gi et godt tilbud så trenger vi at aktører som frivillige ,kommunale og tjenester innen spesialist tjenestene jobber tett sammen til det beste for de som har et behov.

Vi skal ikke drive behandling , men vi skal vise at selv de mest traumatiske opplevelser er det mulig og gjøre noe med.
Vi skal vise at det er mulig og skape et liv som er trygt og forutsigbart.

  • Selvhjelps ideologi og grupper
  • R.O.T Hovedgruppe
  • R.O.T Notodden
  • R.O.T Jentegruppe
  • R.O.T Golf
  • R.O.T Aktiviteter
  • 1\1 samtaler
  • Veiledning pårørende
  • Rusfritt nettverk
  • Kurs

dette er pr i dag tilbud du får av R.O.T men vi søker etter flere muligheter for og bygge trygge tilbud…….
R.O.T skal legge stein på stein og bygge med forutsigbarhet slik at tilbudene opprettholdes og gir kvalitet.

R.O.T søker alle mulige plasser om økonomisk støtte , men vi opplever dessverre at vi ofte får avslag , det skal ikke stoppe R.O.T Vi skal finne løsninger………

Om du ønsker å støtte oss , så kan du gjerne doner litt ( Se egen doner knapp på hjemmesiden vår , eller vipse 513036

ta vare på dere selv og lag dere en riktig god helg


Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del