Å SETTE MENNESKET FØRST

Å SETTE MENNESKET FØRST

Publisert av Emil Sølyst den 16.03.23.

Vi i R.O.T har som formål og kunne gi de som er i behov for hjelp, nettopp det.
Det betyr at R.O.T viser til hvor verdifull du er og at du er den som også skal få lov å bestemme hva og hvilken vei du ønsker å gå.
Derfor er vi veldig nøye på at alle som kommer til oss eller når vi er rundt og informerer, at vi også viser til det spekter av ulike andre tilbud.

I R.O.T så er vi av den oppfatning at du som ønsker det, selv må finne din vei , men vi hjelper deg gjerne med og opplyse deg om hvilke tilbud som finnes. Det er vi faktisk veldig stolte av.

I R.O.T så setter vi individet først og vi ønsker ikke å ha en dømmende tanke, men heller ha fokus og rette fokus der vi kan utvikle oss.

Det er etter vår mening en sunn tilfrisking og det gir også en større og sterkere mulighet for at nettopp du klarer å legge rusen bak deg og bevege deg inn i fremtiden, vi kan ikke pålegge andre og gjøre det samme , men vi kan jo oppfordre  alle andre til nettopp dette å vise til de ulike tilbudene

Vi gir gutta i Tønsberg kudos for nettopp dette med og informere om alle tilbudene og det er så utrolig viktig.

R.O.T Avdeling Tønsberg har hatt sitt første informasjonsmøte på Vestfold klinikken og informert pasienter og ansatte om tilbud, for en motivasjon dette er og for noen flotte sterke FYRTÅRN dere er som også forteller om andres sine tilbud , dette skal vi applaudere .

 

         http://a-larm.no/         http://www.pivete.no/    http://www.nanorge.no/    http://www.aanorge.no/    http://mentalhelse.no/

 

Sammen kan vi hjelpe flere og sammen kan vi anerkjenne at vi er der for et nettopp du skal kunne få hjelpen du trenger