Året 2022

Året 2022

Publisert av Emil Sølyst den 29.12.22.

ÅRET 2022 BLE HISTORISK
Året 2022 ble rett å slett et historisk år der R.O.T baner vei inn i et helt nytt felt,
Tradisjonelt så har avhengighetsfeltet vært innenfor 1 og 2 linjetjenestene der de fleste har eller får en ruskonsulent.
Nå skal R.O.T inn i tverrsnittet av samfunnet og yte hjelp og samtaler inn i næringslivet, men dette kommer vi tilbake til.
Som sagt så seiler 2022 opp som et av de årene som virkelig går inn i R.O.T sin historie med bravur.
Etter noen år som delvis ble preget av usikkerhet og "Lock Down", med ulike restriksjoner og enorme utfordringer, så tar 2022 og seiler inn i fremtiden som et banebrytende år.

 

LITT OM AKTIVITETS NIVÅET I R.O.T
R.O.T har flere avdelinger og vi starter med Hamar.
I Hamar så er møtene hver mandag, men med ulike utfordringer jobbmessig så har gruppelederne valgt og løfte en del av treffpunktene der ute med kaffe og 1\1 samtaler. Dette er en verdiskapning og vi hilser slike gode tilbud velkomne, dette viser også at vi jobber der vi ser behovet og mulighetene, så kudos til våre fantastiske gruppeledere på Hamar

Tønsberg har også gruppene på mandager, men også her finner du sosiale aktiviteter, slik som kino, bowling og lignende.
Avdelingen var også inne i fredagskafeen som en aktiv samarbeidspartner frem til sommeren - så kudos til gruppeleder som farter Skien-Tønsberg for å holder åpent

Notodden valgte vi å legge på is etter sommeren da gruppeleder går på universitetet og utdannelse er viktig

Porsgrunn er hovedsete og her finnes det en rekke tilbud
-Hovedgruppe
-Jentegruppe
-Barn av Rusavhengige
-Aktivitetsgruppe
-Mat og ernæring
Det holdes også kursing for frivillige og gruppeleder i R.O.T sitt eget Akademi , her får deltagerne virkelig kjørt seg og samholdet  som skapes er helt unikt - kurset kjøres på våren med en oppsummering på høsten.
I tillegg har vi 1\1 samtaler-oppfølging av brukere og pårørende samt veiledning.
-Jubileum seminar
- julebord
-romjul Lunch 

I tillegg så finner man også nettverksgruppene som dannes av brukere av R.O.T som gir sosial mestring og trygghet.

Vi har også utlevering av matpakker til medlemmer som trenger det.

 

EN HILSEN TIL ALLE STØTTESPILLERE
Hvem er vi uten dere ? Hva skulle vi gjort uten deres hjelp ?
Dere der ute som fremsnakker, deler på sosiale medier og ved denne jobben synliggjør R.O.T sine tilbud, dere er med på at nettopp de som trenger støtte og hjelp får dette.
Uten dere så ville veien bli ekstremt lang og bratt, vi er utrolig heldige som har så mange flotte og dyktige medhjelpere.

 

SAMARBEID GIR GEVINSTER
Vi i R.O.T har som formål og være en bidragsyter til at vi samarbeider tettere og at vi anerkjenner hverandre ved å løfte hverandre opp og frem.
R.O.T er IKKE og skal IKKE være en konkurrent, men vi vil vise verdien av nettopp dette å synliggjøre alle de flotte tilbudene vi har der ute.
Det er slik at både brukere og pårørende trenger alle de tilbudene som kan hjelpe og som kan bidra til at flere får et bedre liv.
Det er derfor gledelig å se at tilbud i andre kommuner og oppfølging fra oss gir gevinster i at flere ungdommer har valgt å ta behandling, Dette er veien å gå slik at flere får den muligheten til og tørre å velge en endring i livet.
Samarbeid baner også vei inn i næringsliv og bedrifter, inn i skjulte avhengigheter som ikke går under den vanlige radaren, dette kunne vi ikke fått til uten viljen til å se nye veier og ved samarbeid på tvers av oss og bedrifter, slik som Yara nå har valgt å gjøre.
Det som skjer med et samarbeid mellom Yara og R.O.T vil bane vei for nye arenaer i fremtiden og vi vil kunne hjelpe flere, både innen rusavhengighet, men også de pårørende.
Samarbeid dere, er å gi håp for mange mennesker.

 

SAMMEN ER VI MER ENN BARE DET EN SER FRA UTSIDEN
Ja så sannelig er vi det og når vi får bearbeidet fortiden så skaper vi rom for å endre fremtiden til og bli bærekraftig og vakker
Ikke meg - ikke deg - men OSS

Da gjenstår det bare for oss å takke for et helt utrolig fantastisk godt år og vi gleder oss til og gå inn i 2023 med nettopp deg