Innkalling til Årsmøte 2023

Publisert av Tarjei Nygaard den 09.02.23.

 

Innkalling til årsmøte i R.O.T for året 2022

 

Dato: 27.02.2023

Kl.: 17.00

Sted: Huset Raschebakken 13. 3921 Porsgrunn

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. KONSTITUERING
  • 1.1.Registrere antall stemmeberettiget
  • 1.2. Godkjenning av innkalling
  • 1.3. Godkjenning av dagsorden
  • 1.4. Valg av møteleder
  • 1.5. Valg av referent
  • 1.6.Evt. valg av tellekorps
  • 1.7.Valg av ett medlem til å signere protokollen sammen med møteleder

   

 2. Årsmelding

   

 3. Regnskap

   

 4. Innkommende Saker
  • 4.1.Endring av vedtekter

   

 5. Valg til styret