R.O.T

R.O.T

Publisert av Tankesmia den 20.06.22. Oppdatert 23.08.22.
R.O.T

UKENS OVERSKRIFT ER OM OSS :
Hvem er OSS ? Vi er summen av alle de personer som nyttiggjør seg av R.O.T sine tilbud :
da vi startet opp for oss selv så drodlet vi over hva vi skulle hete , hvilke navn skulle tilbudet ha ?
Forslagene som fort havnet på bordet var innenfor hva vi mente var verdifulle begreper i en tilfrisking :
RECOVERY OG TILFRISKING
Når vi går fra aktiv rus og til rusfrihet så oppstar det et vell av tanker og følelser , dette oppleves som støy og ROT
Når vi da så forbokstavene i Recovery Og Tilfrisking , så landet vi på forkortelsen R.O.T
Men noe som også er uendelig verdifullt i livet er å slå solide friske røtter som tåler storm og uvær.

TEMAER – HER Å NÅ – ORDET FRITT
I R.O.T så er takhøyden stor og vi har ulike innganger til de forskjellige gruppene , det som er felles er den enorme kompetansen gruppene har og som blir til del og bruk for ALLE som kommer i gruppene.
At vi siden starten har betydd en STOR nei en ENORM forskjell for mange , er hevet over enhver tvil.
Når så mange ønsker å bruke R.O.T sine tilbud så betyr det ganske enkelt at her kan de vokse i takt med sitt eget behov og her får de konstruktive tilbakemeldinger som gjør det mulig og vokse.

Å bli sett – Å ta plass i gruppa er gjerne en helt ny opplevelse og erfaring som mange vokser i
ansvarliggjøre oss som brukere , gi hverandre rom som brukere og gi en genuin støtte til hverandre er ofte forskjellen på å være eller ikke være.

 

Flere og flere ser nå hvilken utfordring avhengigheten utgjør , men det betyr ikke nødvendigvis at dette er utelukkende negativt , men bruker vi denne kunnskapen på en nyttig måte , ja da ser vi også hva vi har å jobbe med – da kan vi begynne å slå R.O.T Og dype røtter.
Vi tar for oss følelser , vi snakker om tanker som raser rundt i en fart av 278.987356 meter i sekundet , vi snakker om hvordan vi SKAL bruke tid og investere i tid for og ha fokus på alt som ligger i begrepet tilfrisking.

EN TAKNEMMLIG RUSAVHENGIG RUSER SEG IKKE
Skaper vi oss et liv der vi er trygge og der god livskvalitet ligger i bunn , så skaper vi også en solid grunnmur.
Når grunnmuren står vatret opp , så tåler den også vår belastning , når begrepene blir snudd og vi lærer oss å :
-Tenke
-Handle
– Agere
annerledes så klarer vi også å se at den negative erfaringen , kan brukes som en egen styrke og at vårt levde liv – blir vår største styrke og kompetanse.

R.O.T ER IKKE STØRST – MEN VI ER BEST PÅ DET VI DRIVER MED :
Må være lov å skryte av seg selv og oss som bruker tilbudene , fordi vi ser den enorme veksten og fremgangen , vi ser øyne som ikke har glød eller håpet i seg til og bli tent , vi ser de stegene vi alle sammen går , vi ser at nettopp du er så utrolig mye mer enn du selv ser når du kommer inn døren vår.
Vi ser deg og hva du kan få til i ditt eget liv…………Om DU ikke tror oss……….kom på et møte da vel å se selv.

 

JULESPLEISEN 2021
Hvert år så arrangerer vi en hovedspleis som går i Desember måned , vi er avhengig av denne spleisen da vi ikke får inn så mye offentlige tilskudd som vi trenger for å drifte alle avdelingene og alle grupper \ tilbud
Vi håper dere hjelper oss med å dele spleisen og støtter oss økonomisk.

 

God helg alle sammen og ta vare på