SPAREBANKSTIFTELSEN I TELEMARK

SPAREBANKSTIFTELSEN I TELEMARK

Publisert av Tankesmia den 20.06.22. Oppdatert 23.08.22.
når brukere blir til fyrtårn

Som de fleste nå har fått med seg så har R.O.T blitt tildelt 150.000 tusen kroner av Sparebankstiftelsen i Telemark og dette beløpet gir R.O.T rom for og trygge de tilbudene vi har.
Tilbudene er et ledd i og suplimere de lovpålagte oppgavene til blant andre Grenlands kommunene.
I artikkelen som står på Varden nett + fb og papiravisa så fronter Anders Karlsen denne historien.
En liten kikk på fb siden til Anders viser hvor mange som trykker likes og hjerter på denne historien.
For det handler om hvor stor betydning det har for oss rusavhengige og kunne få nyttiggjøre seg av tilbudene vi har bi R.O.T det og kunne få høre tilhørighet , det å kunne kjenne på at jeg ikke er alene , men at jeg er i sammen med mange andre som også går veien i tilfrisking.

Anders viser vei :
Ja Anders viser så til de grader vei når han nå står frem og forteller sin historie.
Se det nytter – se det er mulig og skape seg et nytt liv.
Selvfølgelig koster det i mye arbeid med og jobbe prosess vis og ved å ta tak i det som ligger i bagasjen , men for en innsikt dette gir og for en styrke vi opparbeider oss.

Handler om å ikke ruse seg
r.o.t gir denne muligheten

For som bildet viser så er det nettopp dette som er essensielt , å få en mulighet til IKKE å ruse seg.
Denne muligheten får man i R.O.T
Bare det og vite et vi ikke er alene , men at jeg er nå med i OSS gir en ekstra styrke , her kan jeg dele og få tilbakemeldinger , her kan jeg se og høre andre fortelle om sitt liv , sine utfoirdringer og hvilken vei andre har gått og går.

ALLE PENGENE GÅR TIL BRUKERENE :
I R.O.T er det viktig og få frem at alle midler vi får inn , går direkte til og styrke tilbudene og til og hjelpe våre brukere , det koster faktisk penger , enten vi vil eller ei å drifte tilbudene.
– Kursing av frivillige og gruppe ledere
– Innkjøp av ulike bevertninger til ulike grupper
– kostnader opp mot brukere som trenger hjelp til og flytte
– Utgifter til møtevirksomhet
– Økonomi til aktiviteter for brukere og barn
Dette her er bare noe av det vi bruker penger på og etter hvert som vi vokser og starter flere tilbud , så vokser også utgiftene.

VI MÅLER IKKE SUKSESS I PENGER :
Nei vi måler ikke suksess i penger , men vi gleder oss stort over hver eneste som finner mot og styrke til og ta tak i livene sine.

 

IKKE MEG – IKKE DEG – MEN OSS

Takk for at DU følger oss og takk for at DU bryr deg