JEG LÆRER NOE NYTT

ENDRINGER I LIVET

Fredag og endelig helg, en dag nærmere en løsning på livets utfordringer.
Mange misliker dagens utfordrende livssituasjon med strenge tiltak opp mot et virus som har fått et fotfeste i samfunnet , mange er lei og vil ha livet sitt tilbake , det vil vi også , men og det er et stort men.
Blir livet slik det en gang var ? eller hvordan skal vi leve etter Covid – 19 epoken ? Hva tar vi med oss ?

I R.O.T så har vi grupper der vi har ulike temaer , et av temaene er : <livet på livets premisser > Hvordan løser vi de ulike utfordringene som kommer vår vei , hvordan skal vi klare å være løsnings orienterte når usikkerheten preger oss ?

Selvinnsikt og kunnskap går ofte hånd i hånd men der vi stopper litt opp , der vi tenker at `nei nå tar jeg en fridag, der står det en av våre klare til og pushe deg litt videre , der vi undrer oss , så står det andre som har gått veien og vet at det finnes løsninger , det er disse løsningene som vi bygger vår kompetanse på.

Hvert eneste møte , så lærer jeg noe nytt sa en bruker , ja hvert møte , enten de er fysiske eller nettbaserte så er det nettopp dette som er essensen i R.O.T .
Å strekke seg litt lenger , å få ny innsikt , utvide horisonten og tilegne seg kunnskap for og kunne gå litt videre.

I sannhet jeg er rusavhengig til den dagen jeg dør : Men det betyr ikke at vi ikke ser løsningene, snarere tvert om.

Endringer koster, men det betaler seg i det lange løp.
Å endre er ofte vondt , da vi må inn i ulike følelser , men kommer vi egentlig noen vei uten å utfordre oss på å komme i kontakt med våre følelser og hvordan vi skal håndtere disse ?

Hvert møte gir av seg selv og åpner for nye veier :

Ingen blogg uten lenker til andre :
https://www.vitalis.no

https://www.nanorge.no

https://www.a-larm.no

Og selvfølgelig en link til oss selv :
https://www.rot-no.net

Trenger du noen å snakke med så ta gjerne kontakt , vi er her for deg , men vi går ikke veien for deg.

God helg alle sammen og ta vare på

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del