Koster å bli rusfri

Vi i R. O. T ser med skeptiske øyne på hva som skjer Nasjonalt når det gjelder utformingen av rusreformen og deriblant prøveprosjektet med Heroin Assistert Rehabilitering.
Vi er redd for at Rusreformen på sikt vil føre til legalisering, og at dette vil medføre uante negative konsekvenser. Vi er heller ikke fornøyd med og tilby brukere Heroin.

R. O. T mener dette er å gå feil vei inn i fremtiden.

R. O. T har genuint tro på at alle som vil kan bli rusfrie, men det vil koste og må tilrettelegges på en helt annen måte enn dagens tilbud er.

Når det gjelder reformen så er vi skeptisk til at det ikke følger med klare føringer for å arbeide for en helhetlig gjennomføring av denne reformen.

Blir det tilført nok penger?
Blir pengene øremerket?

Dette er bare 2 av mange spørsmål som reiser seg.

R. O. T kunne skrevet mye om dette, men det vil ta vekk mye av vårt fokus på å bygge for fremtiden.

Det er nettopp fremtiden dette Blogg innlegget skal handle om.

R. O. T har vært aktive i underkant av 2 år, men har allerede opparbeidet et stort nettverk inn mot spesialist tjenestene og de kommunale tjeneste leverandørene, samt et stort antall brukere og pårørende som benytter seg av tilbudene til R. O. T.

Det er også med tanke på denne veksten at R. O. T ønsker og se fremover og bygge videre på ettervern i henhold til nettopp Recovery og sunn Tilfrisking.

R. O. T bygger Stein på Stein for å danne en solid grunnmur, nå begynner grunnmuren vår og bli veldig solid.

Neste steg er å bygge søyler i vår struktur.

En av grunnverdiene til R. O. T er bygd på selvhjelps prinsipp og vi fraviker ikke dette.

Våre tanker for fremtiden er at vi bygger videre på det vi er gode på, at vi knytter flere nære samarbeidspartnere og utvikler oss i tråd med de ulike behovene.

Som et ledd i denne strategien så er vi gang med og utvikle en jente gruppe som ser behovene for nettopp hva jenter trenger og hvilke behov jentene har.

R. O. T holder også på å forme en ernærings gruppe som skal ha fokus på sunne kostvaner.

R. O. T er dannet av Brukere og er til for at Brukere skal kunne få en mulighet til og ta tak i livet sitt og reise seg.

Vi går veien og vi vil gjerne ha deg med også

R. O. T vil komme med jevnlige oppdateringer på bloggen, slik at dere kan ta del i R. O. T sin utvikling

Beste Hilsen
Emil Sølyst
Styreleder R. O. T
Orgnr : 919 911 298
Konto DNB: 1506 02 21828 Vipps: 513036  (R.O.T) 

#R.O.T #ROT #recovery #tilfrisking #rusreform #rehabilitering

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del

Legg igjen en kommentar