R.O.T Golf

Hver mandag reiser vi opp til nydelige omgivelser på Grenland og omegn golfklubb på jønnevald. Der får vi opplæring på det meste innen golf samt trening på range og banespill. Alt utstyr er tilgjengelig på klubben. Dette er et tilbud primært til deltagere av r.o.t da det er et redusert antall plasser grunnet covid-19 pr nå. Nærmere informasjon om kl slett og transport blir lagt ut på r.o.t sin Facebook gruppe.

  • R.O.T ønsker å være en brobygger inn mot fagfelt og andre organisasjoner.
  • Brukermedvirkning på individ, system/tjeneste og politisk nivå.
  • R.O.T ser mennesker med en avhengighet som en unik ressurs.
  • R.O.T ønsker å vise at tillit og inkludering gir vekst og mestring i hverdagen.
  • R.O.T ønsker å fremme viktigheten av menneskeverd.
  • R.O.T er for deg som trenger ett fellesskap som gir støtte og fellesskap.

Hvorfor startet vi R.O.T?

Rusfeltet byr på så mange utfordringer. Vi har erfaring med å se at ett godt fellesskap er roten til ett helt nytt liv, og en helt ny start, med kunnskap, erfaringer, vilje og åpenhet.

R.O.T har i etterkant organisert seg som en organisasjon innen avhengighet feltet, og knyttet til seg ett profesjonelt styre, som består av mennesker med ulike erfaringer og profesjoner.

Ønsker du å gi ett bidrag til vårt arbeid?

Kontonummer: DNB 1506 02 21828 – VIPPS 513036 (R.O.T.) Ved bruk av Vipps, må du trykke på betal i Appen

Det er Tommy som er ansvarlig for golfgruppa.