R.O.T JENTEGRUPPE

Couple of volunteers outdoors
jentene strekker ut en hånd

Da er det tid for R.O.T sin Jentegruppe , dette tilbudet er utelukkende et verdifullt tilbud som gir enorm gevinst.
Her kan jentene uavkortet få sitte i fred og ta for seg ulike sider i livet.

Mange jenter er ekstremt sårbare i henhold til et liv i rus og hva jentene gjennomgår.


-Relasjoner og relasjons skader
-Hirakier
– Kommunikasjon
-Samspill
– Opplevde traumer
-Kropps press
– Følelser

Stikkordene er mange og jentene gir gass for og bygge sin nye identitet og starte et nytt liv etter rusen. R.O.T berømmer den enorme viljen det hersker i denne gruppen for og få et helt nytt samspill seg imellom.
Bearbeiding gir belønninger og belønninger gir rom for å ta nye steg i egen tilfrisking.

Hvem kan benytte seg av dette tilbudet ?
Alle jenter kan benytte seg av denne gruppen , enten du er bruker eller pårørende ,fagfeltet er også velkommen til og få en skikkelig kompetanse boost ( Kun kvinnelige fag ansatte)

I disse tider og med restriksjoner opp mot smittevern , så ta kontakt før du møter

Hvor holder så gruppa til ?
Gruppa holder til i Raschebakken dagsenter i Porsgrunn og det er mulig og kjøre opp til huset via gang og sykkelstien – Kjør inn mellom Kiwi og gartneriet følg veien bak Kiwi byggwt og opp via gang og sykkelsti

Møtet starter klokken 1700 og holder på så lenge det er behov; jentene er gjerne på huset fra klokken 1615 , trenger du mer info ?
Linda : 973 12 472 eller Maren : 988 88 822

jentegruppa er et tilbud innenfor selvhjelpsbegrepet og R.O.T linker til andre selvhjelpsgrupper her :

https://www.na.no

https://www.aa.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

Ditt liv er viktig og du må selv avgjøre hva du har behov for , mange bruker flere tilbud og får enorm god utbytte av de ulike gruppene.

Ta vare og husk at det finnes kun en av deg og du er unik

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del