Litt å kose seg med i jentegruppa

Da var det igjen tid for R.O.T sin jentegruppe, dette tilbudet er helt unikt og gir rom for alle jenter som trenger en plass ,der jentene kan dele i trygge omgivelser.
Selv om alle gruppe tilbud i R.O.T regi skal gi trygghet , så er det noe med det å være jente i rusmiljøet , det og være jente som trekker seg ut av rusmiljøet og starter et nytt liv.

R.O.T har derfor tatt disse signalene på alvor og gir rom for et slikt verdifullt tilbud.

-Relasjoner til seg selv og andre jenter
-Kommunikasjon
-Følelser
– Kroppspress
-Ressurser

Dette er bare noen stikkord om essensen i hvorfor gruppa er viktig.

R.O.T sin jentegruppe bærer preg av egenerfaring og den kompetansen som ligger i jentene sine egne historier og erfaringer.
Disse erfaringene og opplevelser kan ikke man leses seg til.
Å ha arr på kroppen i form av ulike negative opplevelser , blir snudd til en positiv kompetanse som hjelper jentene videre i livet.

Gruppa bærer ikke preg av terapi men av gode samtaler og delinger om jentenes ulike erfaringer

http://www.rot.no-net

http://www.borgestadklinikken.no

Jentene gjør mer en å bare møtes i grupper , her dannes et godt nettverk på utsiden der jentene drar på ulike aktiviteter.
-Hyttetur
-Revy
-Trim turer
– Spa

Bare for å nevne noen av de aktivitetene som jentene benytter.

Ønsker du og har du et behov for og ha et slikt tilbud ?
Da møter du opp på Raschebakken Dagsenter i Porsgrunn
Møtet starter klokken 1700 – men du finner Linda og Maren på huset fra klokken 1615.
Trenger du mer informasjon ring Linda G 973 12 472
eller Maren 988 88 822

R.O.T minner om taushetsplikten og at det er et rusfritt tilbud.

Smittevern gjelder og har du symptomer så hold deg hjemme .

Ta vare på dere selv og se det positive .


Leave a comment

R.O.T Jentegruppe

Annen Hver tirsdag i oddetalls-uker  klokka 17 – 20 har vi selvhjelpsgruppe møte.
Har du en avhengighet og er jente ønsker vi deg hjertelig velkommen.

Jentegruppa har tilholdssted i Raschebakken 5 i Porsgrunn.
Dette er en selvhjelpsgruppe av og for jenter som har rusrelaterte utfordringer, enten det er som bruker, pårørende eller som ansatt i fagfeltet. Jentegruppa er en trygg havn, hvor man kan dele absolutt alt…oss jenter imellom.
Her møter man både forståelse og aksept, samtidig som man får konstruktive og ærlige tilbakemeldinger.
Jentegruppa er en flott arena til å bygge seg et trygt og rusfritt nettverk.
Gruppa er veldig opptatt av relasjons/nettverksbygging, og lever veldig på «utsiden» av grupperommet også.

Velkommen!

Brukerorganisasjonen – R.O.T Recovery og Tilfriskning

  • R.O.T ønsker å være en brobygger inn mot fagfelt og andre organisasjoner.
  • Brukermedvirkning på individ, system/tjeneste og politisk nivå.
  • R.O.T ser mennesker med en avhengighet som en unik ressurs.
  • R.O.T ønsker å vise at tillit og inkludering gir vekst og mestring i hverdagen.
  • R.O.T ønsker å fremme viktigheten av menneskeverd.
  • R.O.T er for deg som trenger ett fellesskap som gir støtte og fellesskap.

Hvorfor startet vi R.O.T?

Rusfeltet byr på så mange utfordringer. Vi har erfaring med å se at ett godt fellesskap er roten til ett helt nytt liv, og en helt ny start, med kunnskap, erfaringer, vilje og åpenhet.

R.O.T har i etterkant organisert seg som en organisasjon innen avhengighet feltet, og knyttet til seg ett profesjonelt styre, som består av mennesker med ulike erfaringer og profesjoner.

Takk for at du vil lese litt mer om R.O.T - Recovery og tilfriskning

Recovery og Tilfriskning (R.O.T) er en brukerorganisasjon som ble startet opp i Porsgrunn i 2017 av 4 personer med egenerfaring. – MEN favner nå hele Telemark og deler av Vestfold.

R.O.T er lokalt forankret i Porsgrunn Kommune og driver sine tilbud foreløpig fra Raschebakken dagsenter. Som brukerorganisasjon har R.O.T. en sentral rolle … som brukerrådgiver, veileder og tjenesteleverandør. R.O.T skal være et supplement til de lovpålagte oppgavene i kommunen og bidra til å styrke samfunnet samlede innsats på feltet

(Helsedirektoratet 2015).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anslår at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for enkeltindivider og samfunnet

Antall brukere og pårørende har økt i takt med at R. O. T har synliggjort sin tilstedeværelse, både på Facebook og nå med vår nettside vil vår hjelp være en direkte bidragsyter for at flere mennesker med en avhengighet/ pårørende kan komme i direkte kontakt med oss.

Ønsker du å gi ett bidrag til vårt arbeid?

Kontonummer: DNB 1506 02 21828 – VIPPS 513036 (R.O.T.) Ved bruk av Vipps, må du trykke på betal i Appen