RECOVERY OG TILFRISKNING HELE UKA

Uka er på hell, vi er inne i helgen. Vi kan se tilbake på en veldig positiv uke, mange fine møter med bare blide mennesker, 
-Det er slikt vi liker
R.O.T lanserte denne uka at vi vil arrangere ett miniseminar, link til dette vil komme på forsiden her om ikke lenge. R.O.T kan love ett seminar som vil skape nye relasjoner og gi nytt håp om samarbeid for hele samfunnet vårt.
Tirsdag var det aktivitetsdag, dette ble en fantastisk tur.
Torsdag var det ny gruppe i R.O.T, hvor temaet var hvordan vi kan reise oss etter flere avhengigheter? Hva skal til for å ta styring i eget liv? Fra avmakt til makt, fra nederlag til seier.
Gruppa jobber med mange temaer som gir en egen styrke og som utfordrer.
Høyde under taket og en flott gruppe som kom med ærlige utfordringer og med gode tilbakemeldinger. Har vi dannet en solid grunnmur og ser mulighetene så står vi stødig
R.O.T fikk flere nye til ukens møte, som gir oss troen på at R.O.T  gjør det riktige valget med å inkludere de som lever med en eller annen avhengighet, som jobber i fagfeltet, er pårørende, studerer helsefag, er politisk aktiv eller ønsker påfyll og økt kompetanse. Hos R.O.T er alle velkommen.

R.O.T vil igjen få takke alle som tar oss i mot og som er med å synliggjør R.O.T sitt arbeid

R.O.T Lørdag 08.09.2018

Liker du dette innlegget?

Del