RECOVERY & TILFRISKING

Recovery og Tilfrisking går hånd i hånd og er viktige bidrag i en rusfri tilværelse , i Grenland er vi heldige som har mange gode tilbud til både brukere og pårørende.

Å bruke de ulike fellesskapene gir oss en trygghet i hverdagen og loser oss frem og opp når vi trenger å ha noen rundt oss.
Det er derfor usedvanlig viktig at vi står sammen og viser vei , vi må bli litt bedre på å fremsnakke hverandre og sørge for at det er brukere av tilbudene som står i fokus.

Noen syns det er flaut og kanskje litt kleint å sitte i gruppe , er mine problemer store nok til og dele ? er mine utfordringer alvorlige nok ?
Å tie gjør bare vondt verre , vi må øve oss på å tørre å prate , ta ordet og få ut gørra pleier vi å si i R.O.T
Bare det å høre sin egen stemme gjør noe med de prosessene vi bærer på , når vi også opplever at det sitter andre med nesten samme historie , ja da er vi plutselig ikke alene lenger , men i et godt og trygt fellesskap.

Fellesskapet hjelper oss til å stå

Fellesskapet gir oss trygghet i hverdagen

Fellesskapet gir oss et rusfritt nettverk

Fellesskapet gir oss rom for å vokse i eget tempo

Her er noen linker til andre fellesskap

https://www.nanorge.no

https://www.aanorge.no

https://www.a-larm.no

https://www.rot-no.net

vi skylder oss selv å ta i bruk alle midler for å holde oss rusfrie

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del