Styret

Styreleder Emil Sølyst

En av R.O.T sine stiftere. Brenner for fagfeltet og brukerne spesielt. Mange års erfaring fra både organisasjoner og brukerkompetanse.

Tlf.: 90 80 10 54

Epost: rotporsgrunn@gmail.com /

emil@rot-no.net

Nestleder John Einar Nowbuth

En av R.O.T sine stiftere. Brenner for fagfeltet og brukerne spesielt. Mange års erfaring fra både organisasjoner og brukerkompetanse. Jobber til daglig som erfaringkonsulent.

Tlf.: 40 62 18 86 

E-post: jewn@live.no

Styremedlem – Brukerrepresentant Jan Ivar Slåen

Mange års brukererfaring.

Tlf.: 93 83 60 07

E-post:

Styremedlem Tommy Søyland

En av R.O.T sine stiftere. Brenner for fagfeltet og brukerne spesielt. Mange års erfaring fra både organisasjoner og brukerkompetanse. Jobber til daglig som ansatt med brukererfaring på behandlingssenter.

Tlf.: 93 63 13 96

E-post: tommysyland@gmail.com

Styremedlem Erik Thorstein

Mange års erfaring fra organisasjonsarbeid og næringsliv.

Tlf.: 90 03 80 70

E-post: etmere@online.no

eller: erik@rot-no.net

Varamedlem Janet Ververda

Mange års erfaring fra organisasjonsarbeid. Jobber til daglig som Lektor. Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

Tlf.: 

E-post: janet.ververda@usn.no