Tønsberg

Brukerorganisasjonen – R.O.T Recovery og Tilfriskning

  • R.O.T ønsker å være en brobygger inn mot fagfelt og andre organisasjoner.
  • Brukermedvirkning på individ, system/tjeneste og politisk nivå.
  • R.O.T ser mennesker med en avhengighet som en unik ressurs.
  • R.O.T ønsker å vise at tillit og inkludering gir vekst og mestring i hverdagen.
  • R.O.T ønsker å fremme viktigheten av menneskeverd.
  • R.O.T er for deg som trenger ett fellesskap som gir støtte og fellesskap.

Møte hver mandag kl 1700-1900. I lokalene til Møtestedet Kirkens Bymisjon, Øvre Langgate 11. (innfang på siden av bygget)

Kontaktpersoner:
Per-Kristian B Jensen tlf 91866358
Espen M Sperre tlf 90759054

Espen M Sperre

Per-Kristian B Jensen

Takk for at du vil lese litt mer om R.O.T - Recovery og tilfriskning

Recovery og Tilfriskning (R.O.T) er en brukerorganisasjon som ble startet opp i Porsgrunn i 2017 av 4 personer med tanke på å grunnlegge selvhjelpsgrupper innen avhengigheter. – MEN favner nå hele Telemark og deler av Vestfold.

R.O.T er lokalt forankret i Porsgrunn Kommune og driver sine tilbud foreløpig fra Raschebakken dagsenter. Som brukerorganisasjon har R.O.T. en sentral rolle … som brukerrådgiver, veileder og tjenesteleverandør. R.O.T skal være et supplement til de lovpålagte oppgavene i kommunen og bidra til å styrke samfunnet samlede innsats på feltet

(Helsedirektoratet 2015).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anslår at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Ruslidelser er en betydelig helseutfordring og medfører omfattende kostnader for enkeltindivider og samfunnet

Antall brukere og pårørende har økt i takt med at R. O. T har synliggjort sin tilstedeværelse, både på Facebook og nå med vår nettside vil vår hjelp være en direkte bidragsyter for at flere mennesker med en avhengighet/ pårørende kan komme i direkte kontakt med oss.

Ønsker du å gi ett bidrag til vårt arbeid?

Kontonummer: DNB 1506 02 21828 – VIPPS 513036 (R.O.T.) Ved bruk av Vipps, må du trykke på betal i Appen