VÅRE GODE HJELPERE

Å FÅ EN RUSFRI MULIGHET.

R.O.T har mange gode fantastiske hjelpere , noe som årets jule spleis viser.
I skrivende stund har spleisen rundet 17750 kroner og det er jo helt fantastisk, spesielt med tanke på alle de økonomiske avslagene R.O.T har fått i år.

R.O.T er ikke størst , ikke har vi noen ansatte heller , men det betyr ikke at det ikke er utgifter i forbindelse med alle tilbudene R.O.T driver.
Det kan jo se ut for at å drive grupper ikke har den største kostnaden og det stemmer jo , men det beløper seg en del rundt møtene og alle aktivitetene.

Budsjettet er på ca 150.000 kroner , da er det ikke mye til overs.
derfor har styret, en økonomisk dugnad , det betyr at alle de oppdrag styret har, for Organisasjonen som er honorert , der vil organisasjonen fakturerer, for disse oppdragene , alle kroner hjelper og dette beløper seg til ca 18-20 tusen i året.

ØKONOMI \ INNTEKTER :
Helse Sørøst : 6000 kr
Skien Kommune : 20000 kr
Porsgrunn Kommune : 10000 kr
Vips \ Gaver: 2905 kr
Spleis \ Gaver: 20100 kr
Tilskudd Petter Uteligger : 4353 kr
Gave Sparebank 1 Telemark : 3000 kr
Andre inntekter : 13325 kr
Gave Vitalis Kragrød : 50000 kr ( I år
Gave fra Partiet Rødt i Porsgrunn : 4000 kr
Styrets bidrag fakt.tjen: 18000 kr


Grunnen til at R.O.T har klart og sette et driftsbudsjett, på 150.000 kr, er at Organisasjonen,har fra dag 1, overført til neste års drift ,når organisasjonen har fått inn ekstra midler.
R.O.T driftes på en økonomisk forsvarlig måte, ingen får lønn , men alle bidrar med sitt.

2021 ØKER VI BUDSJETT OG TILBUD :
R.O.T skal bygge, stein på stein og i takt ,med hva som er tilrådelig, men nå ser vi at det åpner seg, en ny mulighet , derfor er R.O.T i kontakt, med flere mulige samarbeidspartnere, for å se på bruk av bl.a lokaler i Tønsberg.
Så vi ser virkelig frem til, hva året 2021 kan bringe av gode nyheter.

SUPPLERENDE ETTERVERN :
R.O.T driver ettervern for rusavhengige , det betyr at organisasjonen må bestrebe seg. etter å tilrettelegge for de behovene som er. Derfor deler R.O.T bestandig lenker til andre selvhjelpsgrupper \ organisasjoner eller behandlings muligheter

Selvhjelpsgrupper \ Organisasjoner :

.http://www.nanorge.no

http://www.a-larm.no

http://www.aanorge.no

Behandlings institusjoner :

http://www.vitalis.no

http://www.blakors.no

LES OM R.OT. HER

http://www.rot-no.net

Men litt tilbake til dere der ute :

Vi takker dere alle for den enorme gode hjelpen dere gir oss, uten dere ville veien blitt enorm lang og vanskelig.
Bare ved og dele om oss og spleisene så bidrar dere til at andre ser oss og hjelper oss, dere er bidragsytere til at nettopp rusavhengige får en mulighet til og la være å ruse seg.

takk takk skal dere alle ha

god helg og ta vare på hverandre

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del