VI ER RUSAVHENGIGE

HÅPETS TRE

Vi er rusavhengige og vi står aller sist i køen, vi står desidert nederst på rangstigen.
Rusavhengige er en utfordrende gruppe mennesker som samfunnet sliter med. Hvorfor ? Nå er det på tide å stille hverandre spørsmålet om hvorfor blir ikke rusavhengige som vil ut av rusen satset på ? Hvorfor fortsetter samfunnet med politikere i spissen og sky oss rusavhengige ?

Vi er noens mor , vi er noens far , søster eller bror

Vi er rusavhengige og når vi kommer oss ut av rusen , å stabler oss på beina når vi blir sett og hørt , når vi får de verktøyene som gir oss tro på oss selv , ja da blir vi også en enorm ressurs for samfunnet.
Spesialist tjenestene åpner nå dørene for rusavhengige og ser nettopp dette.
Likeverd prinsippet mellom fag og erfaring blir nå verdsatt på en helt annen måte en før.
Fagfeltet ser og erfarer at rusavhengige gjør en fantastisk jobb i relasjon med pasienter , rusavhengige møter rusavhengige med et ansikt som viser at det er håp.

Vi er en ressurs for samfunnet ved nettopp dette å gi andre det bitte lille håpet , mennesker som i åres vis har vandret mellom alle stoler, vi er håpet som gir rusavhengige en ny start.

Vi er håpsbærere som sparer samfunnet for utrolig mye penger , vi er håpsbærere som sparer stat og kommune for millioner av kroner hvert eneste år i form av det bidraget vi yter.

https://www.erfaringskompetanse.no

Vi er mennesker som har egen erfaring og skyhøy kompetanse.
Du kan IKKE lese deg til egenerfaring .
https://www.rot-no.net

SE OSS – HØR OSS – RESPEKTER OSS


Disse ordene var mine første ord som brukermedvirker for litt over 16 år siden , da ordene falt ble det mumling og oppgitte stønn i salen.
Akkurat som om ikke vi gjorde dette hver dag uttalte et menneske i fagmiljøet , de ordene fikk umiddelbart bifallelse.
Da reise en mann seg og sa nei , hør på ordene som ble sagt , lytt til erfaringen , lytt og lær.
Akkurat da startet en reise for og anerkjenne kompetansen til rusavhengige.

Fagfeltet anerkjenner kompetansen
Forskere anerkjenner kompetansen

Når skal dere politikere anerkjenne ?
Lytt å lær av Kari Kjønaas Kjos

Ikke frykt oss , ikke se ned på oss , ikke snu ryggen til oss.
Gi oss en mulighet , gi oss en sjanse til og komme tilbake til samfunnet.

Jeg er stolt over fortiden min , den har formet meg til den jeg er i dag
ordene gir mening og ordene gir faglig tyngde.

I R.O.T er vi stolte av hver eneste bruker , vi er stolte over den enorme innsatsen alle legger ned.

God helg alle sammen og ta vare på dere selv.

Liker du dette innlegget?

Share on facebook
Del