Året som gikk og Året som banker på

Året som gikk og Året som banker på

Året som gikk er tittelen på dette innlegget , vi er i ferd med å legge bak oss enda et år og for et år dette har vært.
For første gang i historien så passerer vi over en halv million i utgifter og dette tallet gjenspeiler den aktivitetene vi tilbyr.
Å kunne yte så mye for alle de som ønsker å benytte seg av våre tilbud , det gir en god følelse i kropp å sjel.
R. O. T vokser sakte men sikkert og vi jobber i vårt eget tempo:

Årets JULESPLEIS ble en REKORD av det virkelig store slaget,aldri har flere delt spleisen vår,aldri har flere gitt,aldri har vi fått inn mer penger på spleisen vår ❤️
Tusen hjertelig takk alle sammen og det er godt å vite at du og dere der ute støtter vårt arbeid ❤️

 

Porsgrunn

Larvik

Tønsberg

Disse avdelingene er aktive og vi har tro på at flere avdelinger vil komme når tiden er klar.
Som alle andre, så registrerer vi også antall deltagere og vi holder oss stabile i form av deltagere. Året 2023 viser litt over 2000 deltagere på R. O. T sine aktiviteter og det er et veldig høyt tall som igjen viser at R. O. T tilbyr mye bra.

1) selvhjelpsgrupper
2) Familie grupper ( gamle R. O. T Barn av rusavhengige
3) Jentegruppe
4) Mat & Ernæring gruppe
5) Samarbeids gruppe - borteturer til Odds sine kamper
6) Kursing i R. O. T Academy 
7) Utkjøring av mat

I tillegg så sitter vi i ulike råd og utvalg,en av de viktigste sakene R. O. T har fremmet og fått gjennomslag for er opprettelse av bruker kontor på klinikk Ibsen og Bøklund. 
Nå kommer alle Organisasjonene nærmere pasientene og vi kan vise til gode tilbud på hjemplassen til pasientene.

Økonomisk har vi vært veldig heldige i 2023 og disse her har bidratt:
1) Skien Kommune 
2) Porsgrunn Kommune 
3) Yara 
4) BuffDir
5) Bakeren i Nevlunghavn
6) Spleis
7) Gaver / Donasjoner/ Medlems kontigent 
8)  Salg av Sommerfugler
I tillegg har vi fått overført en stor rest sum fra Porsgrunns fantastiske Vara Ordfører (FrP) Stine M Knutsdatter Stamland

I R. O. T skal vi være åpne for alle enten vi er brukere eller jobber i fagfeltet og vi er utrolig stolt av at vi favner alle i samfunnet.

ÅRET SOM BANKER PÅ VÅR DØR

Om kun noen timer så entrer vi et nytt år 2024,Dette året vil vi bruke til og løfte nettopp deg.
Det å kunne gå foran og dra lasset vil være en verdiskapning som vi skal sette høyt på agendaen.
R. O. T ønsker å få med deg, hvordan kan flere samarbeide for å trygge de som trenger dette ? Hvordan kan vi løfte hverandre opp og frem?
Hvem er vi her for og hvordan kan vi hjelpe flere tilbake til livet ?
I R. O. T skal vi IKKE stå å skinne for oss selv,men vi skal lyse opp veien for at du som trenger det,skal kunne finne din vei videre i livet.

I 2024 ønsker vi oss dette
Å samarbeide tettere med alle
Å vise større forståelse 
Å være mer inkluderende

Men siste å ikke minst ønsker vi og være mer RAUSE ovenfor hverandre og alle andre❤️

Da ønsker alle oss i R. O. T - Alle dere ser ute et riktig godt nytt år
Ta vare på deg selv, og tusen takk for at du er nettopp du ❤️

GODT NYTT ÅR 2024 VI ØNSKER DEG VELKOMMEN ❤️