ROT har 3 ulike medlemskategorier som er:

  • Individuelt brukermedlemskap pris kr 100,-
  • Støttemedlemskap pris kr 250,-
  • Bedriftsmedlemskap pris kr 995,-

Individuelt brukermedlemskap er for deg som har behov for den hjelpen som ROT kan tilby.
Du vil også få tilgang til alle de tilbudene ROT tilbyr.

Støttemedlemskap
er som ordet sier,
for dere som ønsker å støtte ROT sitt arbeid med de utfordringer avhengighets problemer bringer med seg.

Bedriftsmedlemskap rettet mot bedrifter som også ser nytten av det arbeidet som ROT utfører.

 

Utdrag av våre vedtekter

Vårt formål er
– være et supplerende etterverns tilbud for personer med en form for avhengighet (rus, spill, mat, sex etc)

Vi har følgende Medlemskaps alternativer:
1. Individuelt brukermedlemskap
2. Bedriftsmedlemskap
3. Støttemedlemskap


Årsmøtet:
Årsmøtet gjennomføres innen 1. april hvert år og er foreningens høyeste organ.
Betalte medlemmer har stemmerett. Ikke støttemedlemmer

Vilkår for medlemskap

Personopplysninger:
ROT behandler kun opplysninger som er nødvendige og relevante for å administrere medlemskapet. 
ROT må selv vurdere hvilke opplysninger dette er ut fra hva slags behov det er snakk om.
ROT følger selvsagt personopplysningslover som inneholder viktige personvernprinsipper som alle må følge.

Dine rettigheter:
Som medlem i ROT får man visse rettigheter, hvor retten til å delta i foreningens aktiviteter er den sentrale.

Dine plikter:
Som medlem må du aksepterer taushetsplikten som gjelder hos oss. «Det du ser her, det du hører her, la det bli her»

Brudd på dette prinsippet kan få konsekvenser for ditt medlemskap.
Dersom du ikke lengere ønsker å være medlem hos oss må du gi beskjed til ROT om utmeldingen din

Ved å krysse av at du har lest vilkårene har du godtatt de