Espen Mathias Sperre style=

Espen Mathias Sperre

Bruker representant
Emil Sølyst style=

Emil Sølyst

Daglig leder
Tarjei Nygaard style=

Tarjei Nygaard

Styreleder
John Einar Nowbuth style=

John Einar Nowbuth

Nestleder
Erik Slettebakken Thorstein style=

Erik Slettebakken Thorstein

Kasserer
Anders style=

Anders

Styremedlem
Gitte Slåtta style=

Gitte Slåtta

Styremedlem
Gitte style=

Gitte

Styremedlem
Regine style=

Regine

Varamedlem
Linda style=

Linda

Varamedlem